Tavoite

Kirkon yhteinen strategia on muodoltaan selkeä ja napakka, kieleltään ymmärrettävä ja konkreettinen. Strategia auttaa kirkon työn priorisoinnissa. Se ottaa huomioon kirkon erityislaadun.

Yhteinen strategia tukee strategista suunnittelua kirkon kaikilla tasoilla, kirkon toimijoiden välistä yhteistyötä ja keskustelevaa toimintakulttuuria.

Takaisin sivun alkuun