Kotoutumisen tuki

Seurakunta kotoutumisen tukena

Seurakunnat voivat tukea maahanmuuttajien kotoutumista ottamalla heitä mukaan toimintaan ja antamalla heille mahdollisuuksia toimia.

Suomen Punainen Risti, Kirkkohallitus ja Humak toteuttavat kiintiöpakolaisten yhteisölähtöisen kotoutumisen hankkeen vuosina 2023-2025. Tarkoituksena on kehittää yhteisölähtöisen kotoutumisen malli, jossa paikkakunnan eri yhteisöt ottavat osaltaan vastuuta kiintiöpakolaisten kotoutumisesta. Mukaan on Ely-keskusten ehdotuksesta valittu paikkakuntia, joiden kokonaismäärä noussee 15 hankkeen kuluessa. Kirkkohallitukseen tehtävään on palkattu Henriikka Saine henriikka.saine@evl.fi. Hanke pohjautuu Valtioneuvoston julkaisuun Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa.

Logo jossa teksti Euroopan unionin rahoittama hanke.
HUMAKin logo.
Punaisen ristin logo.

Maahanmuuttajaperheitten kotoutuminen

Maahanmuuttajien perhetilanteet saattavat olla monisyisiä ja haastavia. Tähän vaikuttavat maahanmuuton erilaiset vaiheet, entiset elämänkokemukset ja perheenjäsenten yksilölliset sopeutumisprosessit uudessa kotimaassa. Usein perheenjäseniä on eri puolilla maailmaa ja transnationaaliset suhteet ovat tärkeitä. Suurta huolta kannetaan yksin, vaille huolenpitoa jääneistä lähiomaisista.

Kotona olevat äidit jäävät helposti yksin, jos he eivät ole päässeet kotoutumiskoulutukseen. Seurakuntien äiti-lapsi piirit ja kansainväliset naistenkerhot tarjoavat tarpeellista sosiaalista verkostoa ja ennaltaehkäisevät syrjäytymiseltä. Keskinäinen vuorovaikutus helpottuu tulkkauksen avulla.

 • Tarjoa erilaista tukea parisuhteen ja vanhemmuuden vahvistamiseksi, kuten naisten tai miesten vertaistoimintaa, perhe- ja parisuhdeleirejä 
 • Toimi perhekeskeisesti. Kutsu mukaan perheleireille myös lastenohjaajia ja nuorisotyöntekijöitä.
 • Auta rakentamaan luottamusta. Lasten ja nuorten toimintaan pääsy edellyttää monessa perheessä luottamusta seurakunnan toimintaan. Keskustele vanhempien kanssa leirien ja kerhojen turvallisuudesta ja toimintamalleista.
 • Anna tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa erilaisissa yhteiskunnan palveluihin ja arjessa selviämisen kysymyksissä, mutta älä tee puolesta, vaan tue jokaista tekemään itse.
 • Tarjoa kristillisen seurakunnan osallisuutta ja seurakuntayhteyttä kaikille alueellesi muuttaville.

Koulutus ja työ kotouttavat

Maahanmuuttajien tilanne työmarkkinoilla on vaikeampi kuin kantasuomalaisten. Ulkomaalaisten työttömyysprosentti on noin kolminkertainen verrattuna Suomen kansalaisiin. Taloudellisen taantuman aikana juuri maahanmuuttajien työttömyys kasvaa ensimmäiseksi. Nyt työperäistä maahanmuuttoa halutaan edistää, koska monilla aloilla on työvoimapulaa.

 • Työllistä tai tarjoa maahan muuttaneille tukityöllistymispaikkoja seurakunnassa
 • Maahanmuuttajataustainen työntekijä on positiivinen viesti seurakunnan jäsenille, työyhteisölle sekä maahanmuuttajaväestölle
 • Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuuriosaaminen auttaa seurakuntaa sen tehtävässä. Kaikilla työaloilla tarvitaan monikulttuurista tietotaitoa
 • Huomioi myös se, että seurakunnan toiminta voi tukea maahan muuttanutta kohti työelämää. He ovat usein kantaväestöä huonommassa asemassa pyrkiessään työmarkkinoille.

Maahanmuuttajista yli puolet on kristittyjä. Useimmat tulevat kirkoista, joiden toiminta perustuu seurakuntalaisten aktiivisuuteen ja vastuuseen. Työ tai harjoittelu on monelle mahdollisuus toteuttaa kutsumustaan seurakunnan hyväksi.

Myös työperäisen maahanmuuto tarve kasvaa, sillä ennusteiden mukaan jo vuonna 2034 Suomen väkiluku kääntyy laskuun tämänhetkisellä maahanmuutolla, ellei maahanmuuton määrää lisätä.

Kielikurssit ja keskusteluryhmät

 • Tarjoa maahan muuttaneille paikka harjoitella suomen kieltä
 • Voit myös organisoida suomen kielen ryhmiä esimerkiksi opintokerhona.
 • Työnhaku on yksi vaativimmista kielenkäyttötilanteista. Anna maahan muuttaneelle tilaisuus harjoitella työnhakutilanteita. 

Työpajat ja vapaaehtoistoiminta

 • Työpaja- ja kerhotoiminta, erilaiset työharjoittelut sekä seurakunnan tarjoama vapaaehtoistoiminta antavat mahdollisuuden taitojen kehittämiseen, yhteisöllisyyden ja kontaktien syntyyn 
 • Käsillä tekemällä voi osallistua silloinkin, kun yhteistä kieltä ei ole.

Vaikuttamistoiminta

 • Maahanmuuttajien työnsaanti helpottuu, kun asenteet muuttuvat.
 • Rasisminvastainen toiminta, yhteistyö alueen monikulttuurisuustoimijoiden kanssa sekä maahanmuuttajien voimaantumista vahvistava työ ovat tärkeitä myös työllistymisen kannalta.


Takaisin sivun alkuun