Erityisryhmien sielunhoito

Näkövammaisia, viittomakielisiä ja kehitysvammaisia seurakuntalaisia varten kirkossa työskentelee pappeja ja diakoniatyöntekijöitä. Heidän kanssaan voi keskustella kaikista elämän asioista.

Kirkon työntekijät kehitysvammaisten tukena

Kehitysvammaisia seurakuntalaisia varten kirkossa työskentelee päätoimisia tai osa-aikaisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä. He ovat keskusteluapuna ja tukevat esimerkiksi silloin, kun läheinen kuolee ja on surua. He järjestävät myös hartaushetkiä.

Työtä tehdään yhdessä muiden kehitysvammaisten järjestöjen kanssa sekä kehitysvammaishuoltoa antavien toimijoiden kanssa.

Pappeja ja diakoniatyöntekijöitä voi tavata esimerkiksi kuntayhtymien tai erikoissairaanhoidon alaisissa palvelukeskuksissa, työpaikoilla ja ryhmäkodeissa. He työskentelevät myös seurakunnassa.

Kirkon työntekijät kuurojen tukena

Viittomakieli on yksi Suomen ev.-lut. kirkon käyttämistä kielistä. Kirkossa on viisi viittomakielentaitoista pappia, joiden virat on sijoitettu hiippakuntiin. Monissa seurakunnissa on viittomakielentaitoisia diakoneja.

Kirkon työntekijät näkövammaisten tukena

Näkövammaisia seurakuntalaisia varten isoissa seurakuntayhtymissä työskentelee päätoimisia tai osa-aikaisia näkövammaistyön diakonityöntekijöitä. He toimivat keskustelutukena, ohjaavat sekä järjestävät ryhmiä ja leirejä.

Saavu – Kirkon saavutettavuusohjelma

Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko. Osallisuuden tiellä voi olla fyysiseen ympäristöön, rakenteisiin, käytäntöihin, kommunikaatioon tai asenteisiin liittyviä esteitä. Niiden poistaminen vaatii suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä. Kirkon saavutettavuusohjelma

  • Yhteystietonosto

Takaisin sivun alkuun