Polun vastuuryhmät ja avainvapaaehtoisten rekrytointi

Tavoite: luoda Polun edistämiseksi vastuuhenkilöorganisaatio ja sen toimintaperiaatteet

Monissa maissa seurakunnat ja erilaiset hengelliset yhteisöt toimivat vastuuryhmien ja niitä johtavien avainvapaaehtoisten voimin. Työntekijän rooli on tukea avainvapaaehtoisia ja vastuuryhmien toimintaa. Polku antaa seurakunnalle mahdollisuuden kehittää omaa toimintakulttuuriaan tähän suuntaa. Suomalaisia malleja löytyy esimerkiksi partiosta ja jumalanpalvelusryhmien toiminnasta (ns. Modeuksen-malli jumalanpalveluselämän kehittämisessä).

Vastuuryhmien synnyttäminen vaatii laajan porukan yhteistä pohdintaa: Mitä vastuuryhmiä seurakuntaan tarvitaan, jotta Polku on toimiva ja vahvistaa eri ikäisten elämää kristittynä ja yhteydessä seurakuntaan?

  • Hahmotetaan yhdessä, esimerkiksi työpajapäivien työstönä, Polun vastuuryhmät ja peruskuvaus kunkin ryhmän tehtävästä. Vastuuryhmiä voi lähteä rakentamaan pala palalta. Niiden tehtäväksi voi esimerkiksi sopia vastuun kunkin ikäkauden lähteen äärelle kutsusta ja siihen liittyvästä viestintä ja toimintaprosessista.
  • Haetaan vastuuryhmille yhteisiä toimintaperiaatteita.
  • Mikä on ryhmien tehtäväalue? Mitä vastuuta he saavat?
  • Mitä resursseja heillä on käytettävissään?
  • Mikä on ryhmien rooli ja suhde kyseisen työalan työntekijöihin?
  • Kuinka pitkä toimikausi ryhmillä ja niiden vapaaehtoisilla on?
  • Miten vapaaehtoisten valtuutus tapahtuu? Kirjoitetaanko heidän kanssaan esimerkiksi sopimus vastuu-/vapaaehtoistehtävästä?.


Sitoutetaan kullekin ryhmälle avainhenkilöt esimerkiksi kaksi-kolme seurakuntalaista tai seurakuntalainen ja työntekijä työparina. Avainhenkilöt voidaan rekrytä kysymällä suoraan, lähtisikö hän tähän tehtävään. Vaihtoehtoisesti tehtävät voidaan kuvata ja laittaa ne vapaaehtoispesteinä auki.

Takaisin sivun alkuun