Ovet auki tulevaisuuteen

Tutkimme ja kehitämme kirkkomielikuvaa ja kirkon mainetta. Kirkon maineella, ihmisen mielikuvalla kirkosta on tutkimusten mukaan suora korrelaatio muun muassa siihen, haluaako hän olla jäsen, kuulla kirkon kantoja, peukuttaa kirkkoa tai tulla töihin kirkkoon. Mielikuva on aina olemassa ihmisen mielessä, vaikutamme siihen tai emme.

Mielikuvaan voidaan myös vaikuttaa tietoisesti. Kun suuri osa ihmisistä kohtaa kirkon monenlaisten viestimien välityksellä, jokaisella kirkon toimijan jokaisella viestintäteolla on merkitystä.

Kirkkomielikuvaa rakennetaan myös yhtenäisellä ja lähestyttävällä visuaalisella ilmeellä (ks. kohta. Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille).

Kirkkomielikuvaa ja yhteistä ilmettä tuetaan ja rakennetaan myös yhdessä kirkon eri toimijoiden kanssa Vahvuusryhmässä. Pohdintaa ja työstöä johtaa Kirkon viestintä.

Vahvuusryhmä on vuodesta 2013 alkaen toiminut verkosto, jossa on tehty työtä kirkon yhteisen tavoitemielikuvan kirkastamiseksi. Verkosto on ollut avoin kirkon omille organisaatioyksiköille ja ”Järjestöt ja kirkko” -yhteistyösopimuksen solmineille järjestöille sekä kirkon virallisille lähetysjärjestöille.

Puhumme kirkosta ylpeänä hyvää ja sen sanomasta rohkeasti iloiten. Kirkon toimijoiden omalla äänensävyllä on suuri merkitys mielikuviin.

Kehitämme aktiivisesti työyhteisön omaa viestintää ja esihenkilöviestintää. Avoimesti viestivä ja luontevasti keskusteleva työyhteisö voi hyvin. Silloin on helppoa ja rehellistä puhua hyvää kirkosta.

Jokaisella on myös vastuu jakaa tietoa työyhteisössä, hakeutua yhteisen tiedon äärelle sovituissa kanavissa ja huolehtia hyvästä viestintäilmapiiristä. Esihenkilötehtävissä nämä vastuut korostuvat.

Takaisin sivun alkuun