Perhekerho

Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamisen paikka


Perhekerho on monimuotoinen lasten ja heidän läheistensä kohtaamisen paikka. Vanhempi, isovanhempi tai hoitaja osallistuu kerhoon yhdessä lapsen/lasten kanssa.

Perhekerhoihin ei yleensä ilmoittauduta erikseen ja ryhmän kokoonpano voi vaihdella eri kerroilla. Kerhot voivat kokoontua päivällä ja/tai illalla seurakunnasta riippuen.

Perhekerhossa leikitään ja lauletaan, liikutaan, askarrellaan ja hiljennytään. Kerhossa käsitellään erilaisia teemoja ja ollaan yhdessä samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Perhekerho on lapsiperheille matalan kynnyksen seurakunta- ja vertaisryhmä, joka tarjoaa vaihtelua ja tukeakin arkisen aherruksen keskellä.

Perhekerhon merkitys korostuu erityisesti nuorten vanhempien kohdalla. Perhekerho tarjoaa eväitä jaksamiseen sekä kasvatuksen haasteisiin. Siellä voi myös luontevasti keskustella ja saada tukea hengellisyyteen liittyviin kysymyksiin.

Seurakunnan perhekerhotoimintaa kutsutaan myös mm. avoimeksi kerhoksi, avoimeksi päiväkerhoksi tai vanhempi-lapsikerhoksi. Ryhmät voivat olla sisällöltään eri tavoin painottuneita (esim. ensi kertaa vanhemmaksi- tai vauvaryhmiä). Ne kokoontuvat usein päivällä, mutta myös iltaperhekerhoja järjestetään.

Kerhojen ohella seurakunnat järjestävät perheille myös erilaisia leirejä, retkiä ja tapahtumia.

Takaisin sivun alkuun