Elintarviketurvallisuus

Seurakunnan velvollisuus on huolehtia, että toiminnan yhteydessä tarjottavat elintarvikkeet ovat tuoreita ja asianmukaisesti säilytettyjä (esim. huolehtiminen kylmäketjusta). Kunnan terveystarkastajan kanssa sovitaan edellytykset ruoan valmistamiselle ja tarjoamiselle leiritoiminnan yhteydessä. Seurakunnan vastuulla on huolehtia, että kaikilla leirin elintarvikehuollossa työskentelevillä on tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikehygienian perusteiden hallintaa, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa/toimipaikkaa/toimintaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa. Elintarvikehygieenisen osaamisen päämääränä on varmistaa, että toimija tuottaa / luovuttaa asiakkailleen turvallisia elintarvikkeita.

Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään:

Elintarvikealalla työhön kuuluu, että työntekijä osaa käsitellä elintarvikkeita turvallisesti. Työntekijä osoittaa osaamisensa hygieniapassilla. Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta.

Kenellä täytyy olla hygieniapassi?

Työntekijällä täytyy olla hygieniapassi, jos hän tekee töitä elintarvikehuoneistossa ja käsittelee siellä helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita.

Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi:

  1. kahvilat, ravintolat ja pikaruokapaikat
  2. elintarvikemyymälät eli kaupat, jotka myyvät ruokaa
  3. suurkeittiöt, leipomot ja tehtaat, jotka valmistavat elintarvikkeita.

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha ja kala.

Suurin osa tyypillisistä seurakuntien tilanteista, joissa elintarvikkeita käsitellään, ei edellytä hygieniapassin hankkimista työntekijältä eikä vapaaehtoiselta. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset omatoimikahvilat, elintarvikejakelut ja ryhmien välipalat. Ruokaviraston sivuilla on lisätietoa töistä, joissa työntekijä tarvitsee tai ei tarvitse hygieniapassia.

Evira.fi – Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely

Takaisin sivun alkuun