Työskentelyt

Tartu rohkeasti Raamattuun, lue, pohdi ja kerro toisille, mitä ajatuksia lukemasi herättää.

Työskentelyiden tavoitteet

Näkymättömät rajat -materiaaliin on valittu ajankohtaisia ja työryhmän tärkeinä pitämiä teemoja. Näistä aiheista puhutaan usein hyvin yksioikoisesti vedoten Raamatun totuuteen. Raamatussa ei ole vain yhtä “totuutta” eri asioista, vaan eri tilanteissa syntyneitä kertomuksia, kokemuksia ja suhtautumistapoja. Raamatun yksipuolisella käytöllä helposti ohitetaan ihmisten omat kokemukset ja Raamatun kirjojen kirjoittamisen jälkeen kehittynyt tutkimus, jolla on paljon annettavaa yhteiskunnan ja ihmisyyden eri ilmiöiden ymmärtämisessä. Raamatun lukija ei aina tunnista omaa perinnettä, josta käsin hän Raamattua lukee. Voimme oppia siis itsestämme ja omasta raamatunlukutavastamme koko ajan uutta.

Raamattu ei ole kenenkään yksityisomaisuutta: et tarvitse oppiarvoa sanoaksesi jotain Raamatusta. Tartu siis rohkeasti siihen, lue, pohdi ja kerro toisille, mitä ajatuksia lukemasi herättää. Työskentelymateriaali ei tarjoa vastauksia, vaan pikemminkin kysymyksiä. Miten pohtia omaa arjen kokemustaan Raamatun kertomusten valossa?

Materiaali antaa virikkeitä Raamatun kontekstuaalista käyttöä varten. Toiveena on, että työskentelyiden avulla oppisimme myös kuuntelemaan toisten näkökulmia ja ymmärtämään, ettei minun totuuteni ole kaikkien totuus. Toiveena on, että oppisimme näiden työskentelyjen kautta uskaltautumaan vuorovaikutukseen eri silmin elämää ja pyhiä tekstejä katselevien kanssa.

Näkymättömät rajat -materiaalin aiheiden valintaa on ohjannut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teema. Ne vastaavat Luterilaisen maailmanliiton linjauksen kutsuun käyttää Raamattua patriarkaalisten rakenteiden murtamisessa ja yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien Raamatun käyttötapojen kehittämisessä. Työskentelytavat pohjautuvat osallistujien yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen: me emme opeta, vaan opimme toinen toisiltamme.

Muista kunnioittava keskustelu

  1. Ilmaise näkemyksesi avoimesti ja rehellisesti 
  2. Arvosta keskustelukumppaniasi 
  3. Kuuntele ja pyri ymmärtämään 
  4. Älä vie keskustelua henkilökohtaisuuksiin 
  5. Kunnioita ilmaisunvapautta 
  6. Tarkista tarvittaessa omia näkemyksiäsi

Työskentelyt

Me ja he
Luomistyön monimuotoisuus
Avioliittokäsityksiä ennen ja nyt
Vaihtoehtoja avioliitolle
Avioero
Hallitsemisesta tasa-arvoon
Luonnolliset hierarkiat?
Nainen auktoriteettina
Maria Magdalena
Luomistyön ainutlaatuisuus
Inklusiivinen kirkko
Osana Kristuksen kirkkoa
Seksuaalisuuden ylistys

Takaisin sivun alkuun