Tutkimuksia vapaaehtoistoiminnasta

Kansalaisareena, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis teettivät maaliskuussa Taloustutkimuksella Vapaaehtoistyö Suomessa -kyselyn. Sen mukaan noin puolet vastaajista on tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen vuoden aikana.Tutkimus on toteutettu edellisen kerran vuonna 2018. Silloin 48,7 % oli tehnyt vapaaehtoistyötä edeltävän vuoden aikana, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 47 %.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että koulutusasteittain tarkasteltuna alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet osallistuvat vapaaehtoistoimintaan eniten. Tulotasoittain tarkasteltuna keskituloiset näyttävät olevan aktiivisimpia osallistujia. Miesten vapaaehtoistyön määrä on lisääntynyt, naisten taas vähentynyt. Vapaaehtoistyötä tehdään mieluiten kasvotusten ja järjestöjen tai yhteisöjen organisoimana. Lyhyt- ja pitkäkestoista vapaaehtoistyötä tehdään lähes yhtä paljon. Pop up -tyyppinen vapaaehtoistoiminta kiinnosti erityisesti naisia. Vapaaehtoisena toimittiin keskimäärin 12,9 tuntia neljän edeltävän viikon aikana. Vuonna 2018 vastaava luku oli reilut 15 tuntia. Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti_2021.pdf (kansalaisareena.fi).

Vapaaehtoistyö.fi kysely 2022. Kysely on toteutettu osana Kirkkopalvelut ry:n ja Kansalaisareena ry:n yhteisen Vapaaehtoistyö.fi-palvelun kehitystä. Vapaaehtoisten-kysely-2022-perusraportti.pdf (kansalaisareena.fi)

Laskelma Vapaaehtoistyön arvosta Suomessa. Laskelman on tehnyt Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen dosentti Jukka Hoffrén. Vapaaehtoistyon-arvo-Suomessa_laskelma_2023_Jukka-Hoffren.pdf (kansalaisareena.fi)

Kansalaisareenan sivuilta löytyy paljon materiaalia oman seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tueksi. Tutkimukset ja selvitykset – Kansalaisareena 

Muuta materiaalia

Olipa vapaaehtoisen tai kirkon työntekijän oma ajatus sielunhoidosta millainen tahansa, tämän julkaisun tavoitteena on selkeyttää ja jäsentää vapaaehtoisen sielunhoidon käsitettä. 390Vapaaehtoisuuden moninaisuus (evl.fi)

Raision seurakunnan ja Arkkihiippakunnan kirja  Hyvää sulle, hyvää mulle-vapaaehtoistyön laatukäsikirja 1.0:n on hyvä ja perustavanlaatuinen kirja vapaaehtoistoiminnasta seurakunnassa. 95a0d41d-hyvaa-sulle-hyvaa-mulle-vapaaehtoistoiminnan-laatukasikirja-e-kirja_1.pdf (arkkihiippakunta.fi)

Vapaa! – Fri! -hanke. Oikeusministeriössä on käynnistetty sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan kansalliseen ikäohjelmaan 2030 liittyvä ja oikeusministeriön koordinoiman demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoa tukeva Vapaa! – Fri! -hanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa vapaaehtoistoiminnan asemaa ikääntyvässä yhteiskunnassa. Hankkeen avulla on tarkoitus lisätä ymmärrystä vapaaehtoistyöstä ja sen merkityksestä. Lisäksi hankkeessa edistetään vapaaehtoistyötä tukevien rakenteiden sekä foorumien luontia eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi yli sektorirajojen sekä vahvistetaan esimerkiksi kuntien, maakuntien, järjestöjen ja muiden kansalaistoimijoiden yhteistyön mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen hyötynä on vapaaehtoistyön tekemiseen kohdistuvien lainsäädännöllisten tai hallinnollisten esteiden tunnistaminen ja ratkaisujen selvittäminen esteiden poistamiseksi. Hankkeesta tuotetaan julkinen loppuraportti. RAPORTTI_20220704101045.pdf (hankeikkuna.fi)

asiantuntija

Irene Nummela

+358505846897

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun