Toimipisteen turvallisuusohje

Myös toimipisteille laaditaan turvallisuusohjeet. Seurakunnan on huolehdittava turvallisuutta edistävien välineiden toimivuudesta ja käyttöön opastuksesta. Ohjeiden tulee olla tarkoituksenmukaiset. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen toimipisteen turvallisuusohjeisiin voidaan liittää tärkeimmät puhelinnumerot (esimerkiksi lasten vanhemmat, esimies, hätänumero, lähikoulut, terveydenhoitaja/terveyskeskus, sosiaalipäivystys), allergisten tai sairaiden lasten haitan laatu ja hoito-ohjeet, lapsiryhmän turvallisuusnäkökulmat retkillä ja kerhopisteen ulkopuolella, ensiapuvälineiden sijainti, ensiaputaitoiset ohjaajat, pelastussuunnitelma (pelastustiet ja kokoontumispaikat), sammutuspeitteen ja välineiden sijainti, vastuutehtävät nimettyinä eri henkilöille kriisitilanteissa (esimerkiksi kuka soittaa hätänumeroon, kuka on lasten kanssa, kuka ilmoittaa vanhemmille) ja lapsiryhmien ohjaajien vastuut ryhmän arjessa (valvonta ja tehtävät ulkona ja sisällä).

Toimipisteen turvallisuusvälineisiin kuuluu vähimmillään ensiapuvälineet, alkusammutusvälineet sekä kirjallista materiaalia liittyen lasten terveyteen, hyvinvointiin ja erilaisiin kriiseihin.

Seurakunnan valmiussuunnitelma

Sakasti.fi – Seurakunnan valmiussuunnitelma – Kriisit ja varautuminen

Takaisin sivun alkuun