Kansainvälinen rippikoulututkimus

Suomalaiset rippikoulut ovat mukana kansainvälisessä rippikoulututkimuksessa

Vuosina 2019–2023 on toteutettu laaja kansainvälinen rippikoulututkimus, jossa on mukana rippikoululaisia kymmenestä eri Euroopan maasta. Suomesta rippikouluryhmiä on mukana lähes 200.

Aineisto on kerätty vuoden 2022 aikana. Rippikoululaiset ja työntekijät ovat täyttäneet kyselylomakkeet rippikoulun alussa ja lopussa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rippikoulun nykytilaa ja nuorten kokemuksia rippikoulusta sekä myös työntekijöiden näkemyksiä rippikoulusta ja sen ohjaamisesta.

Tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia esitellään Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran UKKT:n järjestämässä seminaarissa Turussa 31.10.2023. Tutkimustulokset julkaistaan kokonaisuudessaan keväällä 2024.

asiantuntija, rippikoulu ja kirkon kasvatuksen kehittäminen

Mikko Wirtanen

+358 40 358 1869

Eteläranta 8
00130, Helsinki


Takaisin sivun alkuun