Miten toimia kun joku kertoo häirinnästä tai hyväksikäytöstä

Kun joku kertoo sinulle häirinnästä tai hyväksikäytöstä:

 • Rauhoita mielesi. Kuuntele aktiivisesti ja keskittyneesti kokemuksestaan kertovaa lasta, nuorta tai aikuista. Reagoi myötätunnolla.
 • Pysy rauhallisena, vaikka asia tuntuisi sinusta vaikealta.
 • Ilmaise, että henkilö on tehnyt oikein kertoessaan asiasta sinulle.
 • Paina kertojan käyttämät sanamuodot mieleesi, ja tee tapaamisen jälkeen muistiin panot. Käytä henkilön omia sanoituksia.
 • Älä kyseenalaista henkilön kertomaa asiaa tai yritä osoittaa ristiriitaisuuksia hänen kertomassaan.
 • Älä tee johdattelevia kysymyksiä tai anna ennenaikaisia lupauksia/vastauksia.
 • Älä pyri itse selvittämään asiaa enempää, jos se kuuluu viranomaisille. Kerro ihmiselle, mitä seuraavaksi tapahtuu: Miten asiaan puututaan ja miten prosessi etenee. Kerro esimerkiksi, jos kyseessä saattaa olla rikos ja asiassa on syytä ottaa yhteys poliisiin.
 • Rikosepäilyn kohdalla ota yhteys poliisiin tai ohjaa aikuinen uhri tekemään niin itse. Poliisi ottaa yhteyden lastensuojeluviranomaisiin, mikäli uhri on alaikäinen.
 • Mikäli kyseessä ei ole rikos mutta olet huolissasi alaikäisen turvallisuudesta, tee lastensuojeluilmoitus. Kiireisessä tilanteessa tee ilmoitus puhelimitse välittömästi oman kunnan sosiaalipäivystykseen, tai numeroon 112.
 • Ota yhteyttä alaikäisen vanhempiin, mikäli ei ole syytä epäillä tästä olevan uhrille vaaraa tai haittaa.
 • Huolehdi siitä, että uhri ei jää tilanteen kanssa yksin. Tarjoa pitkäjänteistä tukea tai ohjaa uhria tuen piiriin, tarvittaessa ”saattaen vaihtaen”.
 • Älä koskaan yritä selvitellä tapahtunutta kutsumalla häirinnästä/hyväksikäytöstä epäiltyä ja hänen uhriaan keskustelemaan yhdessä.
 • Saat ohjeita ja tukea hiippakunnan tai seurakunnan häirintäyhdyshenkilöiltä.
 • Lisätietoja ja yhteystiedot löydät täältä: Seksuaalisen häirinnän torjuminen – evl.fi
 • Myös hyväksikäytetyn perhe tai muu lähiomainen saattaa tarvita tukea.
 • Huolehdi omasta jaksamisestasi sekä mahdollisuudesta saada tukea ja konsultaatiota.
Takaisin sivun alkuun