Luonnolliset hierarkiat?

Erilaisten hierarkioiden olemassaolo ja luonnollisuuden argumentointi on työskentelyn keskeinen teema.

Vaihe 1. Ennakkovalmistautuminen

Avoinna oleva kirja.Lue kaksi raamatunkohtaa:

Ef. 5:21–33 ja Raamatun toisesta luomiskertomuksesta 1. Moos. 2:18–24 kertomus naisen luomisesta miehen kumppaniksi ja auttajaksi

Efesolaiskirjeen kohdassa Jumalan suhdetta ihmiseen kuvataan avioliittona, samoin Kristuksen suhdetta kirkkoon. Mieti lukiessasi miten koet nämä vertaukset; toimiiko avioliitto yhtä hyvin jumalasuhteen vertauskuvana tänä päivänä kuin yhteiskunnassa, jossa ensimmäiset kristityt elivät? Kirjoita muistiin ne ajatukset, tuntemukset ja kysymykset, jotka teksti sinussa herättää.

Pohdi toisen luomiskertomuksen äärellä seuraavia kysymyksiä: Mitä ajatuksia tämä kertomus herättää sinussa? Miksi nainen pystyi täyttämään tämän tehtävän, mutta eläimet eivät? Mitä ajatuksia teksti herättää avioliitosta?

Vaihe 2. Yhteinen keskustelu

Kaksi tyhjää puhekuplaa.Efesolaiskirjeen (5:21–33) teksti luetaan monessa kirkkokunnassa aina kirkollisissa vihkimyksissä. Näin tehtiin ennen myös täällä Suomen luterilaisessa kirkossa.

Pohtikaa yhdessä seuraavia näkökulmia ja kysymyksiä:

  • Miten naisen ja miehen välistä suhdetta kuvataan tekstissä?
  • Osaatko arvioida, miksi teksti on jätetty pois uusimmasta vihkikaavasta?
  • Miten tekstiä tulisi ymmärtää ja selittää, jos se luettaisiin vihkimisessä tänään?
  • Antaako Raamattu tukea tasa-arvoiselle suhteelle aviopuolisoiden välillä, vai onko Efesolaiskirjeen kuvaama suhde aviomiehen ja hänen vaimonsa välillä samalla kuvaus muuttumattomasta kristillisestä avioliittoihanteesta?
  • Meillä kristityillä on taipumus poimia ja painottaa niitä raamatunkohtia, jotka vahvistavat omia käsityksiämme ja arvojamme. Onko tämä väistämätöntä? Miten voimme välttää liian subjektiivisia ja tendenssimäisiä tulkintoja?

Lukekaa seuraavaksi yhdessä, mitä Paavali kirjoittaa järjestyksestä kristittyjen kokoontumisissa 1. Kor. 11:2–15. Pohtikaa lukemisen jälkeen miten miehiä ja naisia kuvataan tekstissä? Jatkakaa keskustelua eri teemoista, jotka nousevat ennakkoon ja työskentelyn aikana luetuista Raamatun teksteistä.

Paavali kirjoittaa hiusten pituudesta argumentoidessaan “opettaahan jo luontokin teille”.

  • Onko jonkun asian pitäminen “luonnollisena” sinusta toimiva argumentti? Kenellä on valtaa päättää siitä, mitä on luonnollista vai ei? Vaihtelevatko käsitykset luonnollisuudesta ajan, kulttuurin ja elämänkatsomuksen myötä?

Käsitys, että nainen on luotu miehen apuriksi tulkitaan usein niin, että nainen ja mies täydentävät toisiaan eri ominaisuuksillaan. Mitä ajattelet tästä?

Varhaisessa kirkossa esiintyi tulkinta, jonka mukaan nainen lievittää miehen yksinäisyyttä muun muassa siten, että he yhdessä voivat synnyttää uutta elämää, mikä samalla luo edellytykset myös yhteiskunnan syntymiselle. Tällainen tulkinta avartaa näkökulmaa yksittäisestä parisuhteesta kohti sosiaalista kanssakäymistä laajemmassa merkityksessä.

  • Mitä ajattelet tällaisesta tulkinnasta?

Luomiskyky ja luovuus saa inspiraatiota erilaisuudesta.

  • Millä eri tavoilla ihmiset voivat täydentää toisiaan ystävinä, elämänkumppaneina, työkavereina ja kansalaisina?
  • Millä muilla tavoilla kuin lisääntymällä ihmiset voivat luoda uutta yhdessä?
  • Onko puolisoiden kyky täydentää toisiaan rajattu vain miehen ja naisen väliseen parisuhteeseen, vai voivatko myös samaa sukupuolta olevat puolisot täydentää toisiaan ja luoda uutta elämää yhdessä?

Työskentelyn suunnittelijat: Emma Audas, Eetu Kejonen ja Björn Vikström

Robotti palikkatestin äärellä.
Takaisin sivun alkuun