Reseptio 2000-2009

Reseptio 2/2009
Raportteja oppikeskusteluista Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen baptistiyhdyskunnan kanssa, matkaraportteja sekä tietoa stipendeistä ja koulutusmahdollisuuksista.

Reseptio 1/2009
Satoa KK:n ortodoksisten ja muiden jäsenkirkkojen välisten dialogien tutkimusprojektista. Nyt julkaistava dokumentaatio Pullachin konsultaatiosta (2008) on ikään kuin projektin välitilinpäätös.

Reseptio 1/2008
Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 14. teologiset oppikeskustelut, lisäksi tietoa haettavana olevista stipendeistä.

Reseptio 2/2007
Kirkko ja juutalaisuus -teemanumero. Luterilais-katolisista suhteista sekä LML:n 60-vuotisjuhlasta Lundissa.

Reseptio 1/2007
Luterilaisuuden ja helluntaisuuden kanssakäymisestä Suomessa, sekä Strasbourgin instituutin ja helluntailiikkeen väliset neuvottelut. Kirjoituksia luterilais-ortodoksista suhteista sisältäen yhteisen ehtoollisjulkilausuman.

Reseptio 2/2006
Kirkkojen maailmanneuvoston yhdeksäs yleiskokous Porto Alegressa.

Reseptio 1/2006 1-osa (sivut 1-75)
Porvoon kirkkoyhteisön ja ortodoksien välisistä neuvotteluista sekä diakoniasta.

Reseptio 1/2006 2-osa (sivut 76-158)

Reseptio 2/2005
Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 12. teologiset oppikeskustelut

Reseptio 1/2005
Kirjoituksia Paavi Johannes Paavali II:n Suomen vierailun johdosta, Porvoon kirkkoyhteisöstä ja muiden uskontojen kohtaamisesta sekä valmistautumisesta Porto Alegreen

Reseptio 3/2004 1-osa (sivut 1-89)
Luterilais-katolisten neuvottelujen erikoisnumero.

Reseptio 3/2004 2-osa (sivut 90-162)

Reseptio 2/2004
Raportointia Euroopan kirkkojen konferenssin 12. yleiskokouksesta.

Reseptio 1/2004
Teemana Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous Winnipegissä 2003.

Reseptio 2/2003
Kirkkojen seminaari Pietarissa -teemanumero.

Reseptio 1/2003 1-osa (sivut 1-56)
Sisältää mm. raportin Leuenbergin kirkkoyhteisön ja ortodoksisen kirkon neuvotteluista, Juha Pihkalan esitelmän sekä muita katsauksia.

Reseptio 1/2003 2-osa (sivut 57-98)

Reseptio 2/2002
Venäläisneuvottelujen teemanumero.

Reseptio 1/2002
Sisältää raportit Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 7. teologisista oppikeskusteluista ja Porvoon kirkkoyhteisön toisista neuvotteluista, sekä muita kokous- ja matkaraportteja.

Reseptio 2/2001 1-osa (sivut 1-55)
Sisältää muuan muassa Charta Oecumenica -asiakirjan, raportin Suomen ev.-lut. kirkon, Suomen Vapaakirkon ja helluntaikirkon neuvotteluista sekä Suomen kirkon neuvonannon Euroopan kirkkojen konferenssille ortodoksidialogista.

Reseptio 2/2001 2-osa (sivut 56-96)

Reseptio 1/2001
Tässä numerossa useita kirkkojen välisiä sopimuksia mm. Suomen ev.-lut. kirkon ja China Christian Councilin välinen sopimus. Lisäksi matkaraportti historiallisesta kokouksesta Roomassa aiheesta aneet.

Reseptio 2/2000
Sisältää muun muassa Suomen ev.-lut. kirkon lausunnon Charta Oecumenica -asiakirjasta, raportin Porvoon kirkkoyhteisön teologisesta konferenssista ja muita katsauksia.

Reseptio 1/2000
Tässä numerossa Suomen ev.-lut. kirkon lausuntoja ekumeenisista asiakirjoista sekä kirjoitus kirkon oppikeskusteluiden arvioinnista ja koordinoinnista.

Takaisin sivun alkuun