Lahja 0-2

Lapsi on lahja. Elämä on lahja. Kaste on lahja.

Kuvassa aikuinen halaa pientä lasta.

0–2-vuotiaiden Lahja-ikäkausi aloittaa Polun. Tällä ikäkaudella kohdataan ensin lasta odottavat vanhemmat ja otetaan yhdessä perheeseen syntyvä lapsi vastaan. Seurakunta on olemassa lasta ja kaikkia hänelle läheisiä aikuisia varten. Lapsi toivotetaan tervetulleeksi elämään ja seurakuntaan.

Lahja-teema

Lapsi itsessään on lahja. Polku välittää viestin, että lapsi on merkityksellinen, oli häntä vastaanottamassa suuri läheisten joukko tai yksi aikuinen. Silloinkin kun läheiset eivät koe lasta lahjana, on hän lahja seurakunnalle. Kaikkein haavoittuvimmissa oloissa elävät lapset ovat Jumalan erityisiä silmäteriä.

Lapsen ja lapsuuden lahjaluonne näkyy kaikessa seurakunnan toiminnassa. Kasteelle tuominen on paras lahja, jonka vanhemmat voivat lapselleen antaa: kaste on rakkautta. Kaste antaa lapselle Jumalan parhaat lahjat, uskon ja pelastuksen. Kaste on lahja myös vanhemmille ja kummeille, se kertoo suojasta ja rakkaudesta. Seurakunta on myös kastamattomien lasten ja heidän perheidensä yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Lapsen elämä ei ole vain ihmisten varassa, vaan hän saa kasvaa Jumalan suuressa sylissä.

Vauvan vuoden visuaaliset materiaalit

Mediapankkiin tästä

Unelmia tavoiteltaviksi

 • Seurakunta on perhettä, lasta ja hänen muita läheisiään varten jo odotusaikana ja lapsen synnyttyä.
 • Seurakunta iloitsee lapsesta Jumalan lahjana yhdessä perheen kanssa ja tarjoaa osaltaan lapselle turvallisen kasvuympäristön.  
 • Tieto kasteesta tavoittaa myönteisellä tavalla kaikki perheet, ja he saavat seurakunnalta apua kasteen järjestämisessä. Perheet, joiden lasta ei kasteta, kokevat olevansa tervetulleita mukaan seurakunnan yhteyteen.
 • Seurakunnassa rakennetaan yhdessä ihmisten kanssa verkostoa, jossa perheet voivat kohdata toisensa, olla toinen toistensa ilona ja tukena sekä saavat vahvistusta myös omalle kasvulleen ihmisinä ja kristittyinä.

Vinkit vauvan vuoteen -materiaali

Avaa tästä

Polku ulottuu kotiin ja verkkoon

Kotiseurakunta muistaa pientä ja hänen perhettään postilla tai viesteillä liittyen mm. kasteeseen, perheen yhteisen tekemisen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja kristillisiin sisältöihin 0–2-vuotiaalle luontevilla tavoilla. Lapsi saa kokemuksen pyhästä, juhlasta ja arjesta perheen omien perinteiden kautta.

Seurakunta kokoontuu myös verkossa. Seurakunta ohjaa perhettä löytämään verkosta ideoita ja materiaalia pienen lapsen kanssa vietettäviin yhteisiin hetkiin esimerkiksi virtuaalisen muskarin tai perhekerhon muodossa. Kasteesta ja kastejuhlan järjestämisestä löytyy tietoa perheelle sopivalla tavalla.

Polku jäsentää kokoontuvaa toimintaa

Lahja-ikäkaudella lapsi kutsutaan mukaan seurakunnan toimintaan yhdessä perheenjäsenten ja hänelle läheisten aikuisten kanssa. Kokoontuva toiminta alkaa odottavien vanhempien ja vanhemmaksi kasvavien ryhmistä ja jatkuu esimerkiksi ensivauvaryhmiin, vauvamuskariin, vauvakirkkoon, perhekahvilaan ja kerhoihin. 2-vuotiaat siirtyvät jo hiljalleen omaan kerhotoimintaan.

Polku huomio vanhemmat ja muut läheiset

Seurakunta tukee vauvan myötä muuttunutta perheen tilannetta ja vanhemmuutta. Seurakunta vahvistaa vanhemman kokemusta siitä, että juuri tämä lapsi on lahja ja että myös vanhempana voi turvata Jumalaan ja kasteen lahjoihin. Vanhemmuuden tuki alkaa odotusaikana esimerkiksi perhevalmennuksesta ja jatkuu luontevasti kastekeskusteluihin ja esimerkiksi vauvamuskareissa tai perhekerhoissa tarjottavaan vertaisryhmiin. Seurakunta tarjoaa turvallisen tilan silloinkin, kun arki on haasteellista ja voimat ovat vähissä.

Kirkkovuosi rytmittää Polkua

Pienelle lapselle juhla syntyy hänelle tärkeitä ja merkityksellisistä hetkistä. Yksivuotiaan juhlahetki voi olla hänelle läheisen ihmisen kotiintulo. Perheen ja läheisten kanssa vietetään lapsen syntymäpäiviä ja perheen perinteistä nousevia juhlia. Syntymäpäivien yhteydessä rohkaistaan muistamaan myös lapsen kastetta. Ensimmäisen elinvuotensa aikana lapsi viettää kirkkovuotta ja sen juhlia ensimmäistä kertaa ja alkaa tutustua niihin yhdessä perheensä kanssa. Seurakunnan tuki on tärkeää erityisesti silloin, kun vanhemmat kuuluvat eri kirkkokuntiin tai edustavat eri katsomusta.

Polkua toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa

Lasta odottavan ja pikkulapsen perheen kumppani on neuvola. Seurakunnan ja neuvolan välinen yhteistyö alkaa parhaimmillaan perhevalmennuksesta ja jatkuu tukena pikkulapsiperheiden arjessa.

Seurakuntien diakoninen perhetyö, sielunhoidolliset keskustelut ja perheneuvonta ovat perheitä varten lasten kaikissa ikävaiheissa. Ne tarjoavat aineellista tukea, rinnalla kulkemista ja keskusteluapua eri elämäntilanteissa ja ihmissuhteiden vaikeuksissa.

Seurakunnan yhteistyöverkostoon kuuluvat perhekeskukset, kunnan alueen järjestöt ja muut lapsiperheiden kanssa toimivat. Yhteistyötä tehdään myös muiden kristillisten ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Seurakunnassa liitytään valtakunnallisen Vauvanpäivän viettoon.

Lahja ja silmälasit

Täältä pääset tutustumaan eri silmälaseihin.

Ammennettavaa kristinuskosta

Lapsi ja elämä itsessään ovat lahja Jumalalta. Kaste liittää seurakuntaan, antaa Jumalan lahjat – armon ja rakkauden, ja kantaa elämässä. Aikuisen rakastava katse ja syli välittävät lapselle viestin turvallisesta Jumalasta.

Kuvassa pienen lapsen käsi puristaa aikuisen peukaloa
“Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä.” Psalmi 139:14a
 • Kaste liittää lapsen seurakuntaan. Lapsi osallistuu ja ihmettelee yhdessä vanhempien kanssa. Tuttu syli tarjoaa turvallisen ympäristön oppia uutta.
 • Lapsi oppii turvallisuutta vahvistavia tapoja kuten rukouksen ja lauluja.
 • Lapsi otetaan ilolla vastaan jumalanpalveluksessa, hänet huomataan ja hänen luontaisesta tavastaan olla läsnä iloitaan.
 • Lapsi siunataan ehtoollispöydässä.

Raamattu ja uskontunnustus

Raamatun äärellä keskitytään viestiin ihmisen ainutlaatuisuudesta ja viivytään kastekäskyn äärellä.

Lapsi kokee olevansa ihme ja Jumalan lahja. Lapsella on kokemus, että Jumala on turvallinen. Aikuisen vuorovaikutus lapsen kanssa mahdollistaa kokemusta turvallisesta Jumalasta ja Jumalan huolenpidosta.

Rukous ja musiikki

Lapsi saa kokea siunauksen, iltarukouksen tai -laulun illan arkisten rutiinien ja rituaalien osana. Perhettä rohkaistaan kastamaan lapsi ja juhlimaan kastetta lapsen omana ensimmäisenä juhlana yhdessä kummien ja muiden läheisten kanssa.

Lähteellä: tervetuloa seurakuntaan

 • Odottavien kutsumista toimintaan
 • Neuvolayhteistyö – kasteesta kertominen, parisuhteen tukeminen ja vanhemmuuteen valmentautuminen
 • Postia kotiin vauvan synnyttyä
 • Kaste, siihen liittyvät kohtaamiset ja kastejuhla 
 • Vauvakirkko tms., johon kutsutaan mukaan myös kummit ja isovanhemmat 
 • Kutsu perhekerhoon, vauvamuskariin tai muuhun kokoontuvaan toimintaan
Ihmeistä suurin -logo
Takaisin sivun alkuun