Ovet auki kirkkoon ja kasvuun

Nainen ja lapsi.

Viestimme eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Muistutamme kasteen merkityksestä ja siitä, että seurakunta on turvallinen paikka kasvaa. Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana. Otamme huomioon, että ihmisten hengelliset tarpeet ovat erilaisia ja vaihtelevat yksilötasolla elämänkaaren eri vaiheissa.

On tärkeää huomioida, kenelle ja kenen kanssa viestitään, ja kertoa sanomasta ja kirkon työstä tilanteeseen soveltuvalla ja kohderyhmää puhuttelevalla tavalla. Sukupolvien vaihtuessa tapahtuva kulttuurinen muutos kutsuu kirkkoa uudistamaan toiminta- ja viestintätapojaan. Kuulemisen, kohtaamisen ja yhdessä tekemisen kautta kristillinen usko muovautuu yhä uudelleen tuoden merkityksiä uusien sukupolvien elämään.

Viestinnässä on hyvä liittyä mm. Polku-kokonaissuunnitelmaan ja Millenniaalien poluille. Polut ovat toimintamalleja, jotka ohjaavat koko seurakuntaa toimimaan niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittynä seurakunnan yhteydessä itselleen tyypillisillä tavoilla.

Polku-toimintamalli – EVL Plus

Millenniaalien polut – EVL Plus

Kohtaamme ja kutsumme ihmisiä henkilökohtaisesti. Instituution äänen sijaan annamme tilaa kasvoille ja ihmisen äänelle. Vahvistamme viestinnän keinoin kirkon jäsenyyttä ja jäsenkokemusta.

Kutsumme tapahtumiin kuvaavalla ja visuaalisella viestinnällä. Kerromme tapahtumista ja kohtaamisista tavoitteellisesti, kuvin ja videoin ja muutenkin niin, että harvoin osallistuvakin innostuisi ja rohkaistuisi mukaan. Seurakuntalaiset ovat toimintamme ja viestintämme sydämessä. Heidän tarinansa tekevät viestinnästä aitoa ja elävää, mikä kutsuu ihmisiä luontevasti mukaan toimintaamme. Kannustamme ja tuemme seurakuntalaisia jakamaan omia kokemuksiaan ja olemaan aktiivisia sanansaattajia.

Mahdollistamme kirkon vuorovaikutteista toimintaa digitaalisesti. Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia niin hengellisyyden toteuttamiseen kuin vaikkapa diakoniatyöhönkin. Toteutamme verkkohartauksia, striimattuja jumalanpalveluksia, kirkkokahvihetkiä ja muita paikasta riippumattomia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja. Luomme yhteisöjä viestinnän keinoin eri kanaviin ja tuemme jo olemassa olevia kokoontuvia yhteisöjä muodostamaan myös viestintäyhteisöjä. Teemme tuotantoja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Etsimme uusia vuorovaikutteisia digitaalisia väyliä ja kanavia ja otamme niitä rohkeasti viestinnänkin käyttöön.

Takaisin sivun alkuun