Perustietoa tekijänoikeuksista

Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos, kuten esimerkiksi tekstit, runot, sävellykset, musiikkiesitykset, valokuvat, elokuvat ja taideteokset.

Tekijänoikeus syntyy kun teos on luotu. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä.

Tekijänoikeus ei suojaa aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta.

Jos toisen tekemää tekijänoikeudella suojattua teosta halutaan käyttää joko sellaisenaan tai muunnellussa muodossa, tarvitaan tekijän lupa. Tekijänoikeuslaissa (21 §) on kuitenkin erikseen säädetty, että jumalanpalveluksissa teoksia (elokuva- ja näytelmäteoksia lukuun ottamatta) saa esittää vapaasti.

Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Jos teoksella on useampi tekijä, tarvitaan jokaisen lupa teoksen käyttöön.

Lisätietoa musiikin luvallisesta käytöstä saa Teosto ry:stä sekä Gramex ry:stä. Teosten kopioinnista saa tietoa Kopiosto ry:stä, elokuvien esittämisluvista APFI ry:stä.

Lisätietoja

Takaisin sivun alkuun