Reseptio 2010-2019

Reseptio 2/2019
Tämän numeron teemoina ovat Venäjän ortodoksinen kirkko, itäisen Euroopan luterilaiset kirkot sekä erityisenä teemana viime vuosina puhuttanut uskonnon ja politiikan suhde. Suurin osa kirjoittajista kuuluu Itä-Euroopan työryhmään, joka seuraa kirkkojen ja erityisesti Venäjän ortodoksisen kirkon sekä alueen luterilaisten kirkkojen kehitystä.

Reseptio 1/2019
Tässä numerossa teemana on rauha, luterilais-katoliset suhteet ja yhteinen todistus. Mukana on satoa Kirkkojen maailmanneuvoston 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetystä ekumeenisesta iltapäivästä rauhan teemalla sekä esitteleviä ja arvioivia puheenvuoroja luterilais-katolisen asiakirjan Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta vastaanottoprosessiin liittyen. Lisäksi mukana on aineistoa mm. teologisesta dialogista baptistien kanssa aiheesta “kaste, ehtoollinen ja yhteinen todistus”.

Reseptio 2/2018
Tämän numeron teemoina ovat erilaiset kastekäsitykset ja kristillinen yhteys sekä Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppikeskusteluja arvioineen seminaarin anti. Numerossa on myös poimintoja luterilaista ja kristillistä antisemitismiä käsitelleestä seminaarista sekä kuulumisia kolmen uskonnon kohtaamisista.

Reseptio 1/2018
Tämän numeron teemana on Raamattu, lähetys ja kommuunio. Aiheita lähestytään mm. ekumeenisen teologian päivän esitelmien sekä viime vuoden keskeisintä ekumeenisen teologian asiakirjaa, luterilais-katolista dialogidokumenttia Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta käsitelleen Centro Pro Unionen seminaarin alustusten pohjalta.

Reseptio 2/2017
Tässä numerossa teemana on Reformaatio 500v. merkkivuosi. Keskeisiä aiheita ovat reformaation ja nykyisen luterilaisuuden haasteet, luterilais-ortodoksiset suhteet sekä luterilaisten ja vapaiden suuntien, etenkin luterilais-helluntailaiset, suhteet.

Reseptio 1/2017
Tämän numeron teemoina ovat suhteet anglikaanisiin, katolisiin ja ortodokseihin. Mukana on mm. satoa Porvoon kirkkoyhteisön 20-vuotisjuhlaseminaarista, aineistoa teemasta “Kohti julistusta kirkosta, eukaristiasta ja virasta” sekä katsaus suomalais-venäläisen ortodoksidialogin alkuvaiheisiin.

Reseptio 2/2016
Tämän numeron aiheina ovat mm. kolmen uskonnon välinen dialogi, suomalais-ugrilainen teologikokous Petroskoissa sekä Suomen ortodoksien ja luterilaisten teologisen dialogin arviointi.

Reseptio 1/2016
Tämä numeron pääteemana ovat kirkkomme suhteet niin Suomen kuin Venäjänkin ortodoksisiin kirkkoihin. Mukana on myös mm. satoa seminaarista Lutherin suhteesta juutalaisuuteen ja islamiin.

Reseptio 2/2015
Tässä numerossa teemana on kirkon virka, ykseys ja missio. Ekumenian ajankohtaisten kuulumisten lisäksi julkaisussa ovat esillä myös kumppanikirkkosuhteet.

Reseptio 1/2015
Tämän numeron aiheina ovat mm. piispan virka ja kirkon ykseys sekä auktoriteetti kirkossa. Lisäksi mukana on kirjoituksia ajankohtaisista ekumeniaan liittyvistä teemoista.

Reseptio 2/2014
Tässä numerossa käsitellään mm. reformaation merkitystä tämän päivän elämässä sekä kansankirkkoa teologisena ja käytännöllisenä kysymyksenä.

Reseptio 1/2014
Tämä numero käsittelee mm. Reformaation 500-vuotismerkkivuotta 2017 ja luterilaista tunnustusta sekä Kirkkojen maailmanneuvoston 10. yleiskokousta Busanissa

Reseptio 2/2013
Tämä numero käsittelee mm. kolmen uskonnon teologista dialogia, uskontojenvälistä yhteistyötä sekä Kirkkojen maailmanneuvoston uusia ekumeenisia perusdokumentteja.

Reseptio 1/2013
Tämän numeron teemoina ovat mm. Kirkot ja (post)sekulaari Eurooppa, Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset 11. teologiset neuvottelut Järvenpäässä sekä luterilais-helluntailainen dialogi.

Reseptio 2/2012
Tämä numero käsittelee mm. luterilais-katolista ekumeniaa nykypäivänä, arkkipiispa Vikströmin ekumeenista perintöä ja luterilais-baptistisia suhteita.

Reseptio 1/2012
Tässä numerossa on keskusteluja Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 15. oppineuvotteluista Hollolassa. Pääkirjoituksena on Tomi Karttusen Katse kirkon elämään Suomessa ja Venäjällä v. 2011.

Reseptio 2/2011
Tämä numero sisältää emeritus arkkipiispa John Vikströmin puhekokoelman The Same Church in All Directions – Lutheran Identity and Ecumenism.

Reseptio 1/2011
Tässä numerossa eritellään luterilaiseen tunnustukseen ja teologiaan elimellisesti kuuluvan ekumeenisen pohjavirran lähtökohtia sekä esitellään ja dokumentoidaan käytännön toteutusta.

Reseptio 2/2010
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajat esittelevät persoonallisesti pohtien Luterilaisen maailmanliiton (LML) yleiskokouksen antia. Kokous pidettiin Stuttgartissa 20.–27.7.2010 teemalla “Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme”.

Reseptio 1/2010
Numero sisältää asiakirjoja viime vuonna järjestetyistä luterilais-anglikaaniseen ekumeniaan ja Porvoon kirkkoyhteisön toimintaan liittyvistä kokouksista ja konferensseista.

Takaisin sivun alkuun