Saavutettavuus seurakunnassa

Saavutettavuus seurakunnassa on monitahoisen yhteistyön tulos ja vaatii pitkäjänteistä työtä. Jokainen askel on eteenpäin saavutettavuuden edistämisessä. Kaiken ytimessä on kaikille sopivan suunnittelun periaatteet. Kaikille sopiva kirkko vähentää vammaisuutta purkaessaan kommunikoinnin, liikkumisen, ymmärtämisen, toiminnan, viestinnän ja asenteiden esteitä.

Strategisella suunnittelulla voidaan parantaa sekä tilojen esteettömyyttä että toiminnan osallisuutta. Osallisuuden esteet ovat monesti asenteellisia, tiedostamattomiakin. Saavutettavuutta parannetaan pienillä teoilla.

Saavutettavuus nousee kirkon olemuksesta ja tehtävästä. Yhdessä, erilaisina olemme Jumalan kuva. Jumalan kuva on aivan yhtä moninainen ja monimuotoinen kuin on olemassa ihmisenä olemisen erilaisia ilmenemisen muotoja.  Aito ihmisyys toteutuu yhteydessä muihin. Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko.

Osallisuuden tiellä voi olla fyysiseen ympäristöön, rakenteisiin, kommunikaatioon, ymmärtämiseen liittyviä tai asenteellisia esteitä. Niiden poistaminen vaatii suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä.

Seurakunnan saavutettavuuteen liittyviä vastuullisuustekijöitä ovat seurakunnan oman saavutettavuusohjelman laatiminen sekä saavutettavuusasiamiehen ja saavutettavuusvastuuhenkilöiden nimittäminen seurakunnan saavutettavuuden ja esteettömyyden seurannassa. Sen myötä myös säännölliset esteettömyyskartoitukset ja kokemusasiantuntijoiden käyttäminen saavutettavan ympäristön mahdollistamiseksi kuuluvat saavutettavuuden vastuullisuustekijöihin.

Kaksi lasta kiipeilytelineellä.

Esimerkkejä

Tampereen seurakunnat

Tampereella on vuonna 2010 laadittu seurakuntien esteettömyysohjelma, jota päivitetään säännöllisesti. Tampereella on YKN:n asettama saavutettavuuden seurantaryhmä, johon jokainen seurakunta ja yhteisten tehtävien yksikkö on velvoitettu nimeämään henkilön ja tälle varahenkilön. Saavutettavuustyöryhmä on järjestänyt vuosien varrella esteettömyyskatselmuksia ja tehnyt kannanottoja esimerkiksi uusista tiloista ja vanhojen korjaamisista.  Jokaiseen seurakuntaan ja yksikköön on velvoitettu nimeämään myös saavutettavuusvastaavan, joka on yhteyshenkilö saavutettavuusasioissa ja jonka tehtäviin kuuluu mm. päivittää nettisivuille kunkin tilan esteettömyystietoja. Saavutettavuusvastaavalle on laadittu toimenkuva.  Lisäksi on laadittu ohjeet tapahtumien järjestäjille.

Uutena asiana Tampereen YKN on nimennyt saavutettavuusasiahenkilön, jonka tehtäviin kuuluu saavutettavuustyöryhmän kanssa tilanteen seuraaminen, tiedottaminen ja yhdessä saavutettavuusasioihin puuttuminen. Saavutettavuusasiahenkilön toimikausi on kaksi vuotta. Tampereen vammaistyön työntekijät toimivat asiantuntija-apuna saavutettavuusasiahenkilölle ja työryhmälle.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Yhtymän saavutettavuus- ja esteettömyyssuunnitelma

Oheinen Saavutettavuusopas syntyi tarpeesta saada yhtenäinen saavutettavuussuunnitelma koko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueelle. Opas syntyi yhteistyössä Turun ja Kaarinan yhtymän vammaistyöryhmän kanssa. Keräsimme heidän kokemuksista ja asiantuntemuksesta oppaan, josta työntekijät ja luottamushenkilöt voisivat saada tukea työhönsä ja asiakkaiden palvelemiseen.
Oppaasta löytyy vinkkejä, miten kohdata erilaisten tarpeiden ja vammojen omaavia ihmisiä. Sieltä löytyy mm. myös tarkistuslistoja esteettömän tilaisuuden tai selkokielisen mainoksen tekemiseen.

Saavutettavuus ja esteettömyys koskeen ennen kaikkea vammaisia henkiköitä. Kun saavutettavuuden kaikki osa-alueet on kunnossa, niin siitä silti hyötyvät kaikki. Monet saavuttavuuteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat leikkaavat myös yhdenvertaisuuden ja osallisuuden pintoja. Mutta ilman saavutettavaa ja esteetöntä ympäristöä ja palvelua ei vammainen henkilö voi olla osallinen tai yhdenvertainen.

Takaisin sivun alkuun