Katsaukset ja raportit

Koulutuskatsaukset

Kirkon tutkimus ja koulutus laatii vuosittain katsauksen kirkon virkoihin / tehtäviin kelpoistavasta perus- ja täydennyskoulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä sekä yhteiskunnan koulutuspoliittisten kehittämishankkeiden vaikutuksista kirkkoon ja koulutuksen järjestämiseen.

Muita asiakirjoja

AKR:n raportit 2011-2021

Takaisin sivun alkuun