Suoratoiston suunnittelun tarkistuslista

Millaiselle kohderyhmälle suoratoisto on tarkoitettu?

Kohderyhmä voi vaikuttaa esim. siihen, mitä alustaa suoratoistolle kannattaa käyttää. Onko kaikilla kohderyhmään kuuluvilla esim. Facebook-tunnukset tai muuten pääsy Facebook Liveen?

Millaista sisältöä suoratoistossa on tarkoitus välittää?

Esim. musiikkisisällön jakamisessa eri alustoilla on erilaiset tekijänoikeus- ja lisenssikäytännöt. Nyrkkisääntö on, että musiikkisisältöä kannattaa suoratoistaa vain Youtuben kautta. Tutustu asiaan tarkemmin tekijänoikeuksia käsittelevässä kohdassa.

Miten monta seuraajaa suoratoistolle on odotettavissa?

Tälläkin on merkitystä alustavalinnan suhteen. Pienen kohderyhmän kanssa voi toimia esim. Teams, Zoom, Skype tai Google Meet.

Mikä on tilaisuuden aloitus- ja lopetusaika ja onko siinä taukoja?

Tällaiset tiedot olisi hyvä välittää kohderyhmälle hyvissä ajoin ennen suoratoistoa ja suoratoiston yhteydessä (nettisivulla, suoratoiston kuvauksessa tms.). Kannattaa miettiä etukäteen, mitä suoratoistolle tehdään tilaisuuden taukojen tai sellaisten osuuksien aikana, joita ei haluta suoratoistaa. Suoratoisto voidaan esim. katkaista kokonaan tai sitten vain sen äänet mykistetään ja kamera käännetään kuvaamaan sopivaa kohdetta. On suositeltavaa, että on valmiina tekstiplanssi, jossa kerrotaan tauosta sekä milloin ohjelma jatkuu.

Mikä on odotettavissa oleva osallistujamäärä paikan päällä?

Tällä on vaikutusta moniin asioihin kuten, miten monta kameraa tarvitaan, miten kamerat asemoidaan ja miten äänentallennus järjestetään.

Millaisia ohjelmaosuuksia on tulossa (yksi puhuja, paneeli, yleisökeskustelua)?

Tällä on vaikutusta moniin asioihin (ks. osallistujamäärä). Erityisesti äänentallennuksen ratkaisuun kannattaa kiinnittää huomiota. Suoratoiston seuraaja voi sietää kohtalaisen huonoakin kuvaa, mutta huono äänenlaatu karkottaa tehokkaasti seuraajat.

Millaisessa tilassa striimaus toteutetaan?

Ks. edellinen kohta. Erilaiset tilat aiheuttavat myös erilaisia haasteita valaistuksen suhteen. Riittävä valon määrä on ensiarvoisen tärkeää kuvan laadun kannalta. Hyvä yleisvalaistus (keinovalo tai luonnonvalo) on aina helpompi ratkaisu kuin erityisen valaistuksen rakentaminen.

Onko tilassa äänentoistolaitteistoa, josta saadaan ulos ääni striimiä varten?

Riittävän hyvän äänenlaadun tuottaminen suoratoistoon on usein vaikeampaa kuin hyvän kuvan tuottaminen. Jos tilassa on käytössä äänentoistolaitteisto, sen äänisignaalia kannattaa aina koittaa hyödyntää suoratoistossa, ts. siirtää se suoratoiston ääneksi. Tämän edellytyksenä on kamera tai äänimikseri, johon äänisignaali voidaan tuoda.

Mihin tilaisuus halutaan striimattavan (Youtube, Facebook, joku muu)?

Youtube-alustalle striimaaminen on monikäyttöisin vaihtoehto. Striimin seuraaminen siellä on avointa kaikille, mutta halutessa striimin näkyvyyttä voidaan rajata niin, että se näkyy vain striimin osoitteen tietäville tai kirjautuneille käyttäjille. Striimi on myös helppo upottaa omalle sivustolle. Youtube tekee aina striimistä tallenteen, joista voi esim. koota videokokoelmia. Striimien tallenteiden katselu jälkikäteen on siten helppoa. Youtubessa on myös työkalut videotallenteiden jälkikäsittelyyn.

Jos tallenne jää verkkoon, se on saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi tekstitettävä joko julkaisuhetkellä tai 14 vuorokauden kuluessa julkaisemisesta.

Teosto on tehnyt Youtuben kanssa sopimuksen, minkä ansiosta striimeissä esitetyn musiikin tekijänoikeusmaksuista ei tarvitse huolehtia.

Facebook-striimillä on joissakin tilanteissa Youtubea helpompi tavoittaa satunnaisia katsojia. Jos striimissä esitetään tekijänoikeuskorvausten piiriin kuuluvaa musiikkia, Facebookin käyttö on ongelmallista.Striimausta on mahdollista tehdä myös muilla alustoilla, kuten maksullinen Vimeo.

Halutaanko tilaisuudesta vuorovaikutteinen eli esim. halutaanko, että striimin seuraajat voivat kysyä kysymyksiä tilaisuuden esiintyjiltä?

Striimaukseen esim. Youtubella liittyy tavallisesti 15-20 sekunnin viive. Youtubessa ei myöskään ole mitään viestikanavaa kirjautumattomille katsojille. Facebookissa on käytössä sen oma kommentointityökalu.

Jos vuorovaikutukselle (esim. kysymysten esittäminen) on tarvetta, kannattaa harkita jonkin etäneuvottelupalvelun käyttöä (esim. Skype, Google Meet, Teams, Zoom).

Onko striimi julkinen, jääkö siitä tallenne?

Esim. Youtubessa on mahdollista tehdä striimistä piilotettu, jolloin sitä on mahdollista seurata vain, kun tietää striimin osoitteen.

Erilaisia piilotettuja tai käyttäjätunnusten takana olevia striimauksia suositellaan käytettäväksi kirkollisten toimitusten – häät, kaste, hautajaiset – yhteydessä.

Kannattaa varmistaa etukäteen, mitä striimissä esiintyvät henkilöt toivovat tallenteen suhteen. Kaikki eivät halua esiintymisestään jäävän julkista tallennetta.

Toisinaan esim. jotkut koulutuksen puhujat eivät halua oman osuutensa olevan julkisesti nähtävillä. Tämä kannattaa selvittää etukäteen tilaisuuden esiintyjien kanssa.

Varsinkin kahdesta viimeksi mainitusta asiasta on syytä keskustella hyvissä ajoin etukäteen tilaisuuden esiintyjien kanssa, jotta esimerkiksi tekijänoikeuksista ei tule kiistaa jälkeen päin. Tilaisuuden osallistujille pitää myös selvästi ilmoittaa, että tilaisuus striimataan ja esimerkiksi kaikki yleisökysymykset menevät verkkoon ja tallenteeseen.

Saavutettavuusvaatimukset

Suoria striimauksia saavutettavuusvaatimukset eivät koske, mutta striimien tallenteiden on oltava saavutettavia. Tallennetut videot on tehtävä saavutettaviksi 14 vuorokauden kuluessa julkaisemisesta tekstittämällä. Lue lisää ​​​​saavutettava.fi -verkkopalvelusta.

Takaisin sivun alkuun