Päätöksenteko

Evankelis-luterilaisen kirkon päätöksenteko

Kirkolliskokous päättää mm. kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä.

Piispainkokous on päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita.

Kirkkohallitus edistää kirkon toimintaa ja seurakuntien työtä sekä tukee, ohjeistaa ja koordinoi seurakuntien toimintaa ja hallintoa.

Lainsäädäntö. Kirkkolaissa säädetään kirkon ja valtion suhteesta, kirkon järjestysmuodosta ja kirkon hallinnosta.

Takaisin sivun alkuun