Rippikouluikäisen kaste

Rippikoulu on yhä useammin myös kastekoulu

Kirkon tilastojen mukaan vuonna 2023 rippikoulun aikana kastettiin 923 nuorta. Kastettujen määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2018, jolloin kastettuja nuoria rippikoululaisia oli noin 500. Tämä viestii siitä, että kirkon jäsenyys, nuorten yhteisö ja toimintaan osallistuminen koetaan merkityksellisenä. Osa lapsena kastamatta jääneistä päättää itse rippikouluaikana liittyä kirkkoon.

“Olen pienestä pitäen pohtinut, miksi muut kuuluvat kirkkoon ja minä en. Olen aina halunnut olla osa sellaista yhteisöä. Iso osa syytä, miksi päätin liittyä, oli se, kun täytin 15 vuotta ja vanhempani sanoivat, että tuolloin voisin liittyä seurakuntaan. Niinpä liityin Lempäälän seurakuntaan. Riparille menin kuitenkin Messukylän seurakuntaan. Se oli yksi parhaista päätöksistäni pitkään aikaan. Ripari oli kesän kohokohta.” – Helmi Rämö.

Rippikoulu kutsuu kastettuja ja kasteelle valmistautuvia

Suuri ihme -rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulu on kasteopetusta. Rippikoulu on tarkoitettu kristillisen kasteen saaneille ja kasteelle valmistautuville. Jeesus antoi kaste- ja lähetyskäskyn: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” (Matt. 28:18–20).

Kaste on pyhä toimitus, sakramentti ja mysteeri, jossa Jumala toimii. Kasteen yhteydessä usein siteerataan psalmia: ”Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani” (Ps. 139:16). Rippikoulu voikin olla osaltaan kasteen muistamista: palaamista siihen lupaukseen ja lahjaan, jonka nuori on kasteessa saanut tai voi saada. Samaan psalmiin viitataan toisinaan hautaan siunaamisessa: ”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.”

Kasteessa päästään osalliseksi Jumalan armosta sekä tullaan Kristuksen opetuslapseksi ja seurakunnan jäseneksi. Katekismuksen mukaan Jumala kutsuu kasteessa jokaisen nimeltä omakseen. Tämä merkitsee maailmanlaajan kristillisen kirkon jäsenyyttä. Kasteessa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Siinä ei kysytä tietoa tai taitoa, eikä kastetun asenne vaikuta kasteen arvoon. Kaste on Jumalan teko ja kantaa koko elämän. ”Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.” (Jes. 43:1).

Kasteessa Pyhä Henki lahjoittaa ihmiselle uskon, jolla ihminen voi tarttua Jumalan lupauksiin. Usko on ihme ja mysteeri, joka on lahjaa kolmiyhteiseltä Jumalalta. Katekismuksen mukaan ”Kasteen liitto on varma silloinkin, kun uskomme horjuu.” Myös seurakunta on ihme. Sukupolvesta toiseen seurakunta elää, muuttuu, kehittyy – ja ilmentää Kristuksen armoa ja Jumalan rakkautta tässä maailmassa, aina uusille ihmisille. Kristuksen seurakuntaan mahtuvat kaikenlaiset ja kaiken ikäiset ihmiset toistensa ja Jumalan lähelle olemaan ja kasvamaan. ”Kaste velvoittaa luottamaan yksin Kristukseen ja elämään hänen esimerkkinsä mukaisesti”.

Rippikouluryhmä on koolla oleva seurakunta, joka lukee Raamattua, viettää jumalanpalvelusta, käy ehtoollisella, rukoilee ja oppii yhdessä. Näin nuoret ovat rippikoulussa jatkuvasti kasvokkain Jumalan ja Jumalan todellisuuden kanssa. He voivat vahvistua kasteessa saamassaan uskossa tai heissä voi Pyhän Hengen vaikutuksesta syntyä usko Jumalaan.

Rippikoulu on yhä useammin myös kastekoulu. Nuori voidaan kastaa jo rippikoulun alkuvaiheessa. Kasteen ajankohdasta keskustellaan yhdessä nuoren ja vanhempien tai huoltajien kanssa ja se arvioidaan tapauskohtaisesti. Myös kastamaton nuori voi kokea Jumalan läheisyyttä. Se, että nuori tulee rippikouluun, on jo Jumalan Hengen työtä nuoren elämässä.

Piirroskuva, jossa kultainen risti kultaketjussa.

Kolme nuorta kertoo omasta kasteestaan rippikoulun aikana

Videokooste kolmen nuoren kasteesta
Sigrid kertoo omasta kasteestaan rippileirillä.
Aurora kertoo kasteestaan 14-vuotiaana muutamaa kuukautta ennen rippileiriä.
Melek kertoo omasta kasteestaan juuri ennen rippileiriä.
Takaisin sivun alkuun