Teologiset lähtökohdat:
Kristillinen ihmiskäsitys


Kristillinen opetus ihmisarvon loukkaamattomuudesta ja kaikkien yhtäläisistä ihmisoikeuksista perustuu Raamattuun (Vanhan testamentin luomiskertomukset, Joh. 1:14, Gal. 3:26–28) ja Kristus-keskeisen sanoman julistamiseen. Ihmiskäsityksen perusta on tunnistettavissa sekä Jumalan luomistyössä että Kristuksen ihmiseksi tulemisessa (Piispainkirje Raamatusta 2021). Vanha testamentti puhuu sorrettujen oikeuksista ja Jumalasta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden Jumalana, joka edellyttää kansaltaan vastuullisuutta ja syrjittyjen puolustamista. 

Uudessa testamentissa korostetaan ihmisten samanarvoisuutta Kristuksessa, jossa ei tehdä erottelua miehen ja naisen tai juutalaisen ja kreikkalaisen välillä (Gal. 3:28). Jeesus samaistuu köyhiin ja sorrettuihin, sairaisiin ja syrjittyihin (Matt. 25:31–46).

Luterilainen perinne korostaa Jumalan pelastavaa armoa, joka muistuttaa siitä, etteivät Jumalan kuvaksi luotujen ja Kristuksen vapauttamien ihmisten ihmisyys, ihmisarvo ja ihmisoikeudet ole kauppatavaraa.

Jakamaton ihmisarvo on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskeinen arvo.

Luotuna

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja siksi arvokas. Lähimmäistä vastaan rikkominen on Jumalaa vastaan toimimista.

Langenneena

Kristillinen opetus syntiinlankeemuksesta muistuttaa, että elämme epätäydellisessä maailmassa, epätäydellisinä ihmisinä ja epätäydellisenä kirkkona. Langenneessa todellisuudessa kaikkien yhtäläinen ihmisarvo ei toteudu. 

Raamattu puhuu sorrettujen oikeuksista ja Jumalasta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden Jumalana, joka edellyttää kansaltaan vastuullisuutta ja syrjittyjen puolustamista. Yhteiskunnallinen vanhurskaus on Jumalan tahtoman oikeudenmukaisuuden toteutumista, jota kohti epätäydellisessä todellisuudessa kilvoitellaan kristittyinä ja kirkkona.

Lunastettuna

Evankeliumi on muutosta tuova voima. Kristillisen toivon mukaan Jeesuksen julistama Jumalan valtakunta murtautuu esiin jo tässä ajassa. Jumala tuli ihmiseksi, jotta Jumalan luomistahto voisi toteutua ihmisyydessä. 

Kirkko on uskon ja rakkauden yhteisö. Kristittyjä kutsutaan toimimaan Jumalan rakkauden esimerkin mukaisesti.
Kirkko todistaa sanoillaan ja elämällään kolmiyhteisen Jumalan pelastustyöstä ihmiskuntaa ja koko luomakuntaa kohtaan.
– Yhteinen todistus 

Palaa alueen etusivulle: Ovet auki kaikille

Takaisin sivun alkuun