Kasvatuksen linjaukset ja kehittäminen

Tälle sivulle on koottu sisältöä seurakuntien kasvatustyön kehittämisen tueksi.

Kasvatuksen linjaukset

Meidän kirkko – Kasvamme yhdessä
Kirkon kasvatuksen strategiassa (2015) suuntaviivoiksi on linjattu viisi teemaa.

  • Kirkon kasvatuksen olemus
  • Kasteen merkitys
  • Osallisuus ja osallistuminen
  • Ihmisarvo ja turvallisuus
  • Kasvun tukemisen keskeiset tehtävät elämänkaaren eri vaiheissa

Kehittäminen

Millenniaalien polut – reittejä aitoon ja läsnäolevaan kirkkoon
Ajattelumalli ja työväline Y- ja Z-sukupolvien elämäntapojen ja arvojen tunnistamiseen sekä seurakunnan toimintojen jäsentämiseen ja kehittämiseen ihmislähtöiseksi.

Polku-toimintamalli
Polku-kokonaissuunnitelma ohjaa koko seurakuntaa toimimaan niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittynä seurakunnan yhteydessä, itselleen tyypillisillä tavoilla.

Turvallinen seurakunta (2019, 2023)
Turvallinen seurakunta -ohjeistus kattaa niin fyysisen, henkisen, hengellisen, sosiaalisen, emotionaalisen kuin seksuaalisen turvallisuuden. Turvallinen seurakunta -asiakirjaa (2019) päivitettiin keväällä 2023 uuden lainsäädännön mukaiseksi. Asiakirjan sisällöt on koottu turvallinen seurakunta -sivuston alle.

Kansallisen lapsistrategian toimeenpano kirkossa (2022)
Lapsistrategian toimeenpanolla kirkossa rakennetaan lapsi- ja perhemyönteistä kirkkoa. Se on voimassa kirkon strategian ajan eli v. 2026 asti.

Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa (2021)
Julkaisun tarkoitus on edistää ymmärrystä sateenkaarinuorten hyvinvoinnista seurakunnissa ja muissa uskonyhteisöissä.

Toivoa dialogista – Innostava tapa vahvistaa nuorten ääntä (2020)
Dialogi on rakentava ja tasavertainen keskustelutilanne, joka toteuttaa dialogisuuden periaatteita. Dialogi sopii työskentelyihin ja keskusteluihin kaikenikäisten kanssa.

Tulevaisuusselonteko: Kirkon kasvatus vuonna 2030 (2018)
Selonteko on tarkoitettu kirkon työn kehittämisen välineeksi kaikkiin seurakuntiin ja kirkollisiin yhteisöihin sekä luomaan pohjaa kirkon seuraavalle yhteiselle strategialle. Tilaa julkaisu tästä.

Tytöt ja pojat seurakuntalaisina -kehittämisasiakirja (2012)
Kouluikäisten parissa tehtävän kehitystyön tueksi

Takaisin sivun alkuun