Diakoniabarometri

Diakoniabarometrin tausta

Diakoniabarometri on jatkossa neljän vuoden välein toteutettava tutkimusprojekti, joka kartoittaa Suomen evlankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista ilmiöistä, suomalaisesta huono-osaisuudesta ja seurakuntien diakoniatyöstä. Diakoniabarometrin toteuttajatahot ovat Diakonian tutkimuksen seura, Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta -yksikkö, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikkö.
Diakoniabarometreja on tehty vuodesta 1999 alkaen. Barometrit on toteutettu usean tahon yhteistyönä. Diakoniabarometri täydentää kirkkohallituksen vuositilastojen sekä nelivuotiskertomusten kuvaa suomalaisesta diakoniatyöstä.

Uusin Diakoniabarometri 2022 – Muuttuva ja muuttava diakonia

Diakoniabarometrin Muuttuva ja muuttava diakonia teemoina ovat koronapandemian vaikutukset diakoniatyöhön, vapaaehtoiset diakonian toteuttajina sekä diakonian verkostoyhteistyö. Barometri hahmottaa diakoniatyön muutoksia poikkeusaikana, jolloin seurakunnissa etsittiin ja kehitettiin uusia tapoja tavoittaa ja tukea ihmisiä. Samalla se luotaa diakoniatyön tulevaisuutta vapaaehtoistoiminnan muodostuessa kiinteämmäksi osaksi yhteistä seurakuntatyötä ja hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa sote-palveluiden uudistuksessa.
Diakoniabarometri 2022:n toteuttajat ovat Diakonian tutkimuksen seura, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakoniatyöntekijöiden Liitto ja Kirkkohallitus. Barometrin kolme tutkimusartikkelia ovat kirjoittaneet osana Diakin YAMK-tutkintoon liittyvää opinnäytetyötään diakoniatyöntekijät Sirkku Hammarén, Maija Hietaniemi ja Meri Kalanti. Neljäntenä kirjoittajana on Sakari Kainulainen Diakista. Raportin esipuhe ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi. Vuoden 2022 diakoniabarometritutkimus juhlistaa samalla 150 vuotta täyttävää suomalaista diakoniatyötä.
Barometriraportti on ladattavissa maksutta Kirkon julkaisut -verkkosivuilta sekä tilattavissa painettuna Granon verkkokaupasta (22€ + toimitus).

Englanninkielinen tiivistelmä, Findigs in brief, löytyy Kirkon tutkimuskeskuksen artikkelisarjasta: Diaconia Barometer 2022. Diaconal work adapts and impacts
Julkaisutilaisuus pidettiin Kirkon diakonian päivillä Helsingissä 17.9.2022. Lue Diakoniabarometri 2022 julkaisuesitelmä.
Titi Gävertin puheenvuoro diakoniabarometrin johtopäätöksistä on julkaistu Diakoniaplus-verkkolehdessä.

Diakoniabarometri

Diakoniabarometri kuvaa, millaisena Suomi näyttäytyy diakonian paikallisten ammattilaisten silmin.
Barometriraportit ovat vapaasti ladattavissa kirkon julkaisutietokannasta.

Kirkon julkaisutietokanta

Aiemmat Diakoniabarometrit

Diakoniabarometri 2020 Aina uuden edessä toteuttajatahoina ovat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden liitto, Kirkon diakonia ja sielunhoito / Kirkkohallitus sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK.
Järjestyksessään yhdennentoista barometrin tutkijoina ja raportin laatijoina ovat olleet DIAK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Hanna Alava, Auli Kela, Anni Nikkanen ja Pirjo Paloviita. Barometrin kysely toteutettiin tammi-helmikuussa juuri ennen koronaviruspandemian leviämistä Suomeen. Näin ollen tutkimusaineisto antaa vahvan peilin pandemian tuomiin muutoksiin diakoniatyön arjessa ja sen toiminnoissa.
Diakoniabarometri 2020 ohjausryhmään kuuluivat lehtori Tiina Ikonen Diakonia-ammattikorkeakoulusta, asiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta, asiamies Marko Pasma Diakoniatyöntekijöiden liitosta, dosentti Esko Ryökäs Diakonian tutkimuksen seurasta, tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta ja asiantuntija Airi Raitaranta Kirkkohallituksen diakonian ja sielunhoidon yksiköstä.

Diakoniabarometri 2020 raportti on toteutettu Kirkkohallituksen Kirkko ja toiminta verkkojulkaisusarjassa. Raportin esipuhe, tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi.
Diakoniabarometristä on laadittu englanninkielinen tiivistelmä Diaconia barometer 2020 Findings in brief.
Syksyllä 2020 järjestettiin Diakoniabarometrin julkaisuseminaari. Tässä seminaarin esitelmät:

Diakoniabarometri 2018 on järjestyksessään kymmenes. Toteuttajatahoina olivat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden liitto, Kirkon diakonia ja sielunhoito / Kirkkohallitus sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK.
Barometrin tutkijoina ja raportin laatijoina olivat DIAK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Sääksmäen seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki, Vantaan Tikkurilan seurakunnan diakoniatyöntekijä Johanna Lehmusmies, Asikkalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Salojärvi ja Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijä Veera Wallenius.
Tulosten tiivistelmän ja pohdinta-artikkelin kirjoittajina olivat myös Kirkkohallituksen asiantuntija Titi Gävert sekä Diakissa tutkimustyötä ohjanneet opettajat, yliopettaja Mikko Malkavaara ja lehtori Jouko Porkka. Diakoniabarometri 2018 ohjausryhmään kuuluivat edellä mainittujen lisäksi asiamies Marko Pasma Diakoniatyöntekijöiden liitosta, dosentti Esko Ryökäs Diakonian tutkimuksen seurasta ja tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta.

Diakoniabarometri 2018 raportti on toteutettu Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa. Raportin esipuhe, tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi.
Diaconia barometer 2018 Findings in brief on raportista laadittu englanninkielinen tiivistelmä.
Diakoniabarometri 2018 julkaisuesitelmä

Diakoniabarometri 2016 toteuttajatahot olivat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden Liitto ja Kirkon diakonia ja sielunhoito. Tutkijana toimi ja raportin laati asiantuntija, diakoni, TM, Titi Gävert.

Diakoniabarometri 2016 raportti on julkaistu Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa. Raportin esipuhe, tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi.
Diaconia barometer 2016 Findings in brief on barometriraportista laadittu englanninkielinen tiivistelmä.
Diakoniabarometri 2016 julkaisuesitelmä

Vuoden 2013 barometritutkijana toimi ja raportin laati dosentti Jouko Kiiski.
Diakoniabarometri 2013 raportti julkaistiin Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa otsikolla Diakoniatyöntekijä – rinnallakulkija vai kaatopaikka.
Diaconia barometer 2013 Findings in brief on raportista laadittu englanninkielinen tiivistelmä.
Diakoniabarometri_2013 julkaisuesitelmä

Lisätietoja:

Takaisin sivun alkuun