Isostoiminta

Isostoiminta on vapaaehtoistyötä parhaimmillaan

Kirkkomme isostoiminta on oikea menestystuote ja vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Menestys johtuu onnistuneesta rippikoulutyöstä – ja toimiva isostoiminta on onnistuneen rippikoulun keskeinen edellytys. Isosten ansiosta rippikoulu perustuu pitkälti vertaisoppimiseen.

Isostoiminnassamme on myös kehitettävää. On ongelmallista, jos isostoiminta on kaikki, mitä seurakunta nuorelle rippikoulun jälkeen tarjoaa. Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuuksia eikä edellytyksiä toimia isosena. Toimintaa nuoressa seurakunnassa on oltava myös heille, jotka eivät sitoudu pitkiin koulutusprosesseihin ja isosen tehtävässä toimimiseen.

Isoset saavat rippikoulussa todellista vastuuta, heihin luotetaan ja heitä koulutetaan tehtäviinsä. Rippikoulun ohella isosia tarvitaan varhaisnuorten ja lasten leireillä, diakoniatyössä, pyhäkoulussa ja muissa vastuutehtävissä. 

Vuonna 2022 isostoiminnassa oli mukana 18 000 nuorta. Isostoiminta tavoittaa noin 25% rippikoulun käyneistä. Kaksi kolmasosaa isosista on tyttöjä.

Isoset siunataan tehtäviinsä

Yleistynyt tapa kirkossamme on siunata isoset tehtäviinsä seurakunnan yhteisessä messussa. Käytäntö on erinomainen. Se vahvistaa nuorten seurakuntayhteyttä ja kertoo aikuisille seurakuntalaisille konkreettisesti nuorisotyön laajuudesta ja sisällöstä. 

Isoja ihmeitä linjaa isostoimintaa

Isoja ihmeitä – Isostoiminnan linjaus 2016 (pdf)

Big wonders – YCV activity guidelines (pdf)

Vuonna 2016 on julkaistu isostoiminnan linjaus Isoja ihmeitä. Linjauksen tavoitteena on

  • luoda isostoiminnalle yhteisiä suuntaviivoja
  • tukea seurakuntia ja kristillisiä järjestöjä isostoiminnan paikallisessa kehittämisessä

Linjauksen kuusi teesiä ovat

  • Nuori on ihme. Isostoiminnan lähtökohtana on nuoren oleminen ja kasvu sellaisena seurakuntalaisena kuin hän on.
  • Isonen on osa nuorten porukkaa seurakunnassa. Isostoiminnassa tärkeää on turvallisuus, yhteys, ilo ja nähdyksi tulemisen kokemus.
  • Kaikenlaisille nuorille on tilaa isostoiminnassa. Jokainen on tervetullut, riippumatta siitä, mitkä ovat hänen omat syynsä
    osallistua.
  • Isosena tarvittavia taitoja ja tietoja opitaan sekä osallistumalla seurakunnan elämään että kouluttautumalla.
  • Isoset suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.
  • Isostoiminta rakentaa siltaa aikuiseen seurakuntalaisuuteen.

Isonen on ihme

Jokainen toimintaan osallistuva nuori on ihme ja osoitus Jumalan työstä maan päällä. Isostoiminta vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittynä.

asiantuntija, rippikoulu ja kirkon kasvatuksen kehittäminen

Mikko Wirtanen

+358 40 358 1869

Eteläranta 8
00130, Helsinki

Takaisin sivun alkuun