Aineistoja

Aineistoja kirkon romanityöhön ovat Romanit kirkossa- sekä Romanit leirillä- oppaat sekä yleiskirjeet. Oppaat löytyvät liitteinä tämän sivun alareunasta. Liitteistä löytyy myös romanikielinen Katekismus.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet ohjeistavat Itä-Euroopasta tulevien romanien kohtaamiseen sekä romanien kansallispäivän 8.4. vieton huomioimiseen seurakunnissa.

Ensimmäinen Romanit ja kirkko -opas syntyi vuonna 1999 ja se uudistui vuonna 2005 Vuonna 2019 opas uudistettiin ja se sai nimekseen Romanit kirkossa. Opas

  • tukee seurakuntia kehittämään yhteyttä ja yhteistyötä romanien kanssa
  • tavoitteena on, että romanit osallistuvat nykyistä enemmän seurakuntien toimintaan, myös sen suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • käsittelee lisäksi romaniväestön historiaa, romanien koulutustilannetta, lainsäädäntöä ja nykypäivän romanielämää.

Kirkon romanityön kehittämiselle antaa pontta yhdenvertaisuuslaki, jossa viranomaisille on annettu velvoite edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti myös evankelis-luterilaisen kirkon tulee edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Lain henki on se, että julkinen valta on velvoitettu oma-aloitteisesti ryhtyä toimiin, joilla vahvistetaan vähemmistöjen tasavertaista osallisuutta.

Liitteet

Takaisin sivun alkuun