Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit

Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallien saavutettavuudessa on puutteita.

Pöytäkirjaan liitettäviä malleja ovat 1 ja 2

Pöytäkirjanotteisiin liitettäviä malleja ovat:

Malli 3 (muutoksenhakukielto) *

Mallit 4 ja 5 (valitusosoitus)

Mallit 6 ja 7 (oikaisuvaatimusohje)

Mallit 8a ja 9a (valitusosoitus kirkollisvalitukseen oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen) *

Mallit 8b ja 9b (valitusosoitus hallintovalitukseen oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen)

Mallit 10 ja 11 (hankintapäätöksiin liitettävät mallit)

* koskee myös hankintapäätöksiä

Ulosottokelpoiseen laskuun liitettävät oikaisuvaatimusohjemallit

Takaisin sivun alkuun