Mielenterveys

Diakoninen mielenterveystyö

Diakoniassa keskeistä on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, myös mielenterveyden kysymyksissä. Diakoninen mielenterveystyö on ennaltaehkäisevää tai mielenterveyskuntoutujaa ja hänen läheisiään tukevaa toimintaa.

  • Diakoninen mielenterveystyö on rinnalla kulkemista.
  • Keskeistä on ihmisen aktiivinen kuunteleminen, tukeminen ja arvostava kohtaaminen.
  • Keskeisiä toimintamuotoja ovat palveluun ohjaus, edunvalvonta, kotikäynnit, vertaistukiryhmät, vapaaehtoistoiminta.
  • Diakoniassa pyritään vaikuttamaan myös arvoihin, asenteisiin ja päätöksentekoon mielenterveyskuntoutujien aseman parantamiseksi.

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jossa näiden eri ominaisuuksien tasapaino vaikuttaa siihen kuinka hyvin ihminen voi. Mielenterveys vaikuttaa niin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuin toimintakykyynkin.

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Mielenterveyspalvelujen saatavuudessa esiintyy alueellista eriarvoisuutta. Diakoniatyö pyrkii toimimaan tämän vähentämiseksi tarjoamalla apua ja tukea kuntoutujille, sekä verkostoitumalla muiden mielenterveyspalveluja tarjoavien toimijoiden kanssa.

Takaisin sivun alkuun