Naisiin kohdistuva väkivalta

Yhtenä merkittävänä esteenä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa on sukupuolittunut väkivalta. Naiset ovat väkivallan kohteena useimmiten. Ilmiö on Suomessa erittäin yleinen ja samalla hyvin piilossa, vaikeasti tunnistettavissa. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä seurakunnissakin sukupuolittunutta väkivaltaa estävää työtä.

Naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen

Kirkkohallitus on osallistunut naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen nostamalla aihetta keskusteluun niin eri tilaisuuksissa kuin sosiaalisen median kanavilla. 

Arkkipiispa Tapio Luoma on Kirkkojen maailmanneuvoston Thursdays in Black –kampanjan lähettiläänä. Kampanjan ideana on pukeutua torstaisin mustiin, jotta muistaisimme sukupuolittuneen väkivallan yleisyyden ja ryhtyisimme aktiivisesti toimimaan väkivaltaa vastaan. Olennaisia keinoja tähän on opetella tunnistamaan sukupuolittunutta väkivaltaa ja ohjata ihmisiä avun äärelle sekä sukupuolirooleihin liittyvä asennetyö. Uskonnoilla on keskeinen rooli sukupuoliroolien rakentamisessa niin, ettei väkivalta saa kasvualustaa. 

Keskustelutilaisuuksien tallenteita

Kirkkohallitus on järjestänyt yhteistyössä Naisjärjestöjen keskusliiton, Suomen Lähetysseuran, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan TANE:n kanssa keskustelutilaisuuksia.

20.-22.5.2022 Kirkkopäivät Oulussa: Vahingoittava hiljaisuus vai voimaannuttava sanoma? – Mahdollisuutemme puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan

Tilaisuudessa nähdään ennakkoon nauhoitettu osuus aiheesta Missä on kirkon #metoo? Keskustelemassa ovat piispa Kaisamari Hintikka ja Pelastusalan naiset ry:n puheenjohtaja Mira Leinonen. Moderaattorina toimii Liisa KetolainenKs. video Youtubessa

 27.10.2021: Teologia ja tulkinta: väkivallan juurisyistä ratkaisuihin

Millaiset Raamatusta, teologiasta ja traditioista johdetut käytänteet ylläpitävät naisiin kohdistuvan väkivallan vaikenemisen kulttuuria ja sukupuolten eriarvoisuutta? Millaista väkivaltaa ylläpitävää sukupuolikuvastoa teologisesti rakennetaan ja millaisia sukupuolirooliodotuksia ylläpidetään? Toisaalta mitkä uskon ja opin kohdat tukevat samanarvoisuutta, sukupuoleen liittyvien normien laventamista ja väkivallan vastaisen työn edistämistä seurakunnissa? Kuka uskontoa tulkitsee ja kenellä on oikeus tulkita, miten tulkinnan muutos tapahtuu?

Webinaarissa kuullaan alustukset ja katsotaan tallenne paneelikeskustelusta. Tämän jälkeen osallistujilla on mahdollista käydä keskustelua aiheesta.

Paneelikeskustelun tallenne

Panelistit:

  • arkkipiispa Tapio Luoma
  • YTT, sosiaalityön dosentti ja pastori Johanna Hurtig
  • väkivaltatutkija Satu Lidman
  • pastori, Naisteologit ry:n puheenjohtaja Laura Leverin

Paneelikeskustelua moderoi projektipäällikkö Liisa Ketolainen, NJKL.

19.5.2021: Suomi on Euroopan kärkimaita naisiin kohdistuvan väkivallan määrässä. Ehkäisevään työhön tarvitaan laajapohjaista yhteistyötä. Millainen on uskonnon rooli naisiin kohdistuvassa väkivallassa ja sen ehkäisemistyössä? 

Tilaisuudessa keskusteltiin uskonnosta, väkivallasta ja sukupuolesta. 

Kirkkohallitus, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Tasa-arvoasiain neuvottelukeskus TANE ja Suomen Lähetysseura järjestivät webinaarin aiheesta. Keskustelemassa arkkipiispa Tapio Luoma, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet ja sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye. Näkökulmia keskusteluun tuovat kriisikeskuksen Monikan johtaja Natalie Gerbert, YTT, sosiaalitieteiden dosentti ja pastori Johanna Hurtig sekä tohtori Musimbi Kanyoro

Katso tilaisuuden tekstitetty tallenne, kesto 1 tunti:

Takaisin sivun alkuun