LAVA

Lapsivaikutusten arviointi tarkoittaa lasten ja nuorten huomioimista kaikessa kirkon päätöksenteossa


Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsivaikutusten arviointiin velvoittava säädös on ollut kirkossamme voimassa vuodesta 2015 alkaen. Kirkkojärjestys (2023) luku 10 4§

Lapsivaikutusten arviointiin on tehty ohjeistus, jonka voit avata tästä

LAVA:n tavoitteena on:

  • Tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta
  • Pyrkiä löytämään lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta parhaita ratkaisuja
  • Edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
  • Toimia suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä
  • LAVA:n tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa.

Lapsivaikutusten arviointi on osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin sekä työntekijöille että luottamushenkilöille. Vastuu sen toteuttamisesta kuuluu asian valmistelijalle.

Lapsivaikutusten arviointi auttaa ottamaan huomioon lasten ja nuorten näkökulmia sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa.

LAVA on tärkeä osa myös kansallisen lapsistrategian toimeenpano-ohjelmaa

Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen ns. lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä.

Apuvälineitä LAVAn tekemiseen:


LAVA-lomakkeita pdf-muodossa
LAVA-tarkistuslistoja
Välineitä lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämiseen ja tiedon keräämiseen
Lava-lomake Word-muodossa
Lava-vertailutaulukko 1 Word-muodossa
Lava-vertailutaulukko 2 Word-muodossa
Lava – Yhteenveto ja johtopäätökset -lomake Word-muodossa

Takaisin sivun alkuun