Koulutuksen työryhmät

Kirkon tutkimus ja koulutus osallistuu yhteistyössä Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa kirkon ammatteihin johtavien tutkintojen ja koulutuksen kehittämiseen. Yhteistyöfoorumeita ovat mm. osaamisen ja koulutuksen yhteistyöverkosto sekä eri alojen koulutusten seurantaryhmät.

Osaamisen ennakoinnin ja koulutuspolitiikan yhteistyöverkosto (OKY) toimii koulutuspoliittisen vaikuttamistoiminnan yhteistyöverkostona.

Kirkon tutkimus ja koulutus valmistelee yhteistyössä verkoston kanssa piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle koulutuksen raportin, jossa arvioidaan koulutuksen nykytilaa ja tehdään kehittämisesityksiä.

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen yhteydessä toimivat koulutuksen seurantaryhmät, joiden tehtävänä on seurata sekä alansa peruskoulutuksen että täydennyskoulutuksen tarkoituksenmukaisuutta kirkon ja yhteiskunnan tarpeiden näkökulmasta. Seurantaryhmiin on koottu työelämän, alalle kouluttavien laitosten, opiskelijoiden ja kirkon keskushallinnon (erityisesti Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen) asiantuntemusta. 

Takaisin sivun alkuun