Säädökset

Kulttuuriperinnöstä huolehtiminen on lakisääteinen viranomaistehtävä.

  • Kirkkojen ja niiden sisustuksen ja irtaimiston suojelu on määritelty kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 3. luvussa (KL 3. luku §21-26, KJ 3. luku §61)
  • Kirkkolain 3. luku käsittelee myös hautaustoimea. Hautaustoimilaki velvoittaa evankelis-luterilaisia seurakuntia ja seurakuntayhtymiä ylläpitämään yleisiä hautausmaita.
  • Rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä koskevia määräyksiä on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa.
  • Muita kulttuuriperintöä koskevia säädöksiä on muinaismuistolaissa (sekä laissa Museovirastosta). 
  • Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016) pyrkii turvaamaan kulttuuriperinnön säilymisen Suomessa.

Finlex – ajantasainen lainsäädäntö

Siirry Finlexiin

Takaisin sivun alkuun