Tutkimus ja tiedontuotanto

Millenniaalien kirkko -hanke tuotti tutkimuksia ja kartoituksia.

Millenniaalien kirkko -julkaisu

Millenniaalien kirkko: kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko -artikkelikokoelma julkaistiin 1.2.2023 Suomen ev.-lut. kirkon tutkimusjulkaisuja -sarjassa. Sini Mikkolan ja Suvi-Maria Saarelaisen toimittamaan artikkelikokoelmaan on koottu alan johtavien asiantuntijoiden uusia kirjoituksia, joissa käsitellään muun muassa Y- ja Z-sukupolvien uskonnollisuutta ja uskonnottomuutta sekä näihin peilaten myös uusia teologisia tulkintoja ajankohtaisesta kansainvälisestä keskustelusta.

Muut hankkeen tuottamat tutkimukset

Millenniaalisegmentointi on toteutettu analysoimalla Arvot 360 Kirkko -tutkimuksen aineistossa mukana olevia 18–35-vuotiaita vastaajia. Aineiston analyysin toteutti Taloustutkimus Oy, Jaakko Kaartinen ja Arttu Forsell marraskuussa 2021.

Noren Oy toteutti etnografisen tutkimuksen millenniaaleista ja z-sukupolvesta.

Tutustu myös näihin

Seurakuntien tunnettuuskysely 2021 selvitti kaupunkilaisten mielikuvia seurakunnasta. Kirkon rooli auttajana korostui.

Suomen ev.lut. kirkon tutkimusjulkaisuja

Takaisin sivun alkuun