Varhaiskasvatusta digitaalisesti

Digitaalisuus on yksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristö

Digitaalisuus on tärkeä osa seurakunnan varhaiskasvatusta ja sen yksi toimintaympäristö. Kokoontuvan toiminnan lisäksi seurakunnan varhaiskasvatus tavoittaa näin myös niitä lapsia ja perheitä, jotka eivät syystä tai toisesta pääse muuten mukaan.
Seurakunnilla on paljon mahdollisuuksia kohdata perheitä ja toteuttaa varhaiskasvatusta myös digitaalisesti joko kokoontuvan toiminnan lisäksi tai sen sijaan.

Yhteydenpito perheiden kanssa onnistuu esimerkiksi tekstiviestin, WhatsAppin tai sähköpostin kautta riippuen siitä, millä tavoin perheiden yhteystietoja on kerätty ja minkälaista yhteydenpitomuotoa seurakunnassa käytetään. Esimerkiksi kasteperheet voivat ilmoittaa halukkuutensa saada postia seurakunnalta tai osallistua toimintaan virtuaalisesti. Erilaisille ryhmille voi myös perustaa omia Facebook-ryhmiä.

Seurakunnan sivuille kannattaa virtuaalisista tapahtumista tiedottamisen lisäksi tuottaa ja/tai linkittää virtuaalisia sisältöjä, esimerkiksi laulu- ja leikkituokioita, hartauksia tai muita sellaisia. Kannattaa ottaa rohkeasti käyttöön myös videot, jotka avautuvat helpommin myös lapsille.

Eri seurakuntien Facebook-sivuilta löytyy paljon hyviä toteutuksia, joista osaan on annettu lupa jakaa ja hyödyntää myös muualla. Kaikkea ei siis tarvitse tehdä itse. On kuitenkin hyvä muistaa, että kerholaiselle ja perheelle on tärkeää nähdä tuttuja kasvoja ja kuulla tuttuja ääniä.

Mahdollisuuksien mukaan kannattaa myös tehdä yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa ja yhdistää resursseja ja osaamista laajemmin esimerkiksi naapuriseurakuntien kesken. Seurakunnassa harjoittelu- ja työssäoppimisjaksolla olevat opiskelijat saavat tässä myös tilaisuuden uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Virtuaalisen kerhon toteuttaminen

Esimerkiksi perhekerho, päiväkerho ja pyhäkoulu voidaan hyvin toteuttaa myös verkon välityksellä. Digitaalisen kerhon toteuttamiseen tarvitaan teknisiä apuvälineitä ja rutkasti rohkeutta ja innostusta. Ei kannata lannistua, jos kaikki ei heti mene sujuvasti. Kokeilemalla oppii!

Pyri pitämään virtuaalikerho säännöllisesti tiettyinä etukäteen ilmoitettuina aikoina. Tämä helpottaa perheitä muistamaan ja tuo rytmiä päiviin. Perusta ryhmälle oma alusta seurakunnan nettisivulle, johon lapset ja perheet voivat laittaa kuvia askarteluista. Hyödynnä tässä myös WhatsAppia ja muita pikaviestimiä.

  1. Käytettävät laitteet (kysy tarvittaessa apua seurakuntasi, yhtymäsi tai it-alueesi viestinnästä)
  2. Tekijänoikeuskysymykset: seurakunnilla on yleensä toimintaansa varten Teosto-sopimus, joka kattaa musiikin soittamisen ja laulamisen seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttorit yleensä hoitavat tarvittavat erilliset ilmoitukset liittyen muun muassa konsertteihin.

Koronatilanteen aikana Teosto antoi erityisluvan striimata tilaisuuksia ja sen mukana myös musiikkia seurakunnan verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin, Instagramiin ja YouTubeen.

Striimaaminen tarkoittaa, että ohjelman esittämistä vain suorana lähetyksenä. Ohjelmasta ei siis saa jäädä verkkoon videota/tallennetta. Verkkoon jäävien videoiden tai äänitallenteiden tekemiseen tarvitaan erillinen mediapienlupa, joka haetaan Teostolta. Yksityishenkilönä voi kuitenkin omalla YouTube kanavalla esittää omia videoita, joissa on musiikkia mukana. Niitä ei kuitenkaan voi upottaa seurakunnan verkkosivulle ilman mediapienlupaa. Mediapienlupa mahdollistaa siis sen, että musiikkiteoksia voi soittaa ja laulaa.

Vinkkejä sisältöön:

  • varaa normaalistikin kerhossa/pyhäkoulussa käyttämäsi materiaalit: triangeli, kynttilä, Lasten Raamattu, virsikirja jne.
  • mieti kerhokerran aihe, Raamatun kertomus, leikit ja askartelut yms. ja varaa rekvisiittaa sen mukaan. Lataa mahdollinen värityskuva tai askarteluohje seurakunnan nettisivulle.
  • kannusta lapsia ja perheitä vuorovaikutukseen joko kerhon aikana tai sen jälkeen.

Digitaalinen katsomuskasvatus- ja muu yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa

Muistathan, että digitaalisesti toteutettava katsomuskasvatus- ja muu yhteistyö tapahtuu myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 -asiakirjan mukaisesti. Seurakunnan omaan toimintaan tehdyt materiaalit eivät välttämättä sovellu sellaisenaan katsomuskasvatuksen yhteistyöhön. On tärkeää avata digitaalisen oppimateriaalin sisältö yhteistyötaholle ja laajentaa sitä myös pedagogisin toimintaohjein. On hyvä ilmaista selkeästi, soveltuuko materiaali katsomuskasvatukseen vai onko kyseessä uskonnollinen tilaisuus. Myös digitaalisen uskonnollisen tilaisuuden kohdalla noudatetaan Opetushallituksen ohjeistusta.

Mitä on jo olemassa – mitä voi hyödyntää

Lastenkirkon kotisivut
Lastenkirkon pyhäkoulu
Päkän päivä -peli mobiililaitteille
Leikkipankki
Ilmaisia iltasatuja
Satutuokio.fi
Bertan polulla -Facebook-ryhmä
Viikon tarina -videot
Toisenlainen lahja -värityskuvat (Kirkon Ulkomaanapu, PDF)

Takaisin sivun alkuun