Perinteinen itseensäluottaja

Piirretty kasvokuva, jossa parrakas nuori huppariin pukeutunut mies.

Perinteisistä itseensäluottajista kaksi kolmesta on miehiä, jotka ovat tavallisemmin asettuneet jo asuinpaikkakunnalleen ja ovat useimmiten työelämässä. Tähän segmenttiin kuuluvilla on vain harvoin lapsia, ja monet heistä asuvat yksin.
Perinteisiä itseensäluottajia yhdistää vahva usko tietoon ja tieteeseen sekä luottamus omaan pärjäämiseen. Sanonta ”kukin on oman onnensa seppä” kuvastaa heidän arvomaailmaansa. Perinteiset itseensäluottajat ovat valmiita näkemään vaivaa niiden asioiden eteen, joita he pitävät tärkeinä.
Kirkolla ei ole roolia perinteisten itseensäluottajien elämässä. Tämä ryhmä suhtautuu kaikista kriittisimmin kirkon ja uskontojen läsnäoloon yhteiskunnassa. Kirkko on heille muiden ihmisten uskonnon harjoittamisen paikka. Ystävien ja sukulaisten toimituksissa he tapaavat kirkon työntekijöitä. Tiedon ja tieteen arvostus voisi tuoda heidät vaikkapa tutkimuksellisen podcastin äärelle.
Tähän segmenttiin kuuluu 260 000 nuorta aikuista, joista kirkon jäseniä on 88 400.

Takaisin sivun alkuun