Vapaaehtoistoiminnan linjauksia kirkossa

Tasavertaisina ja osallisina-Vapaaehtoiminnan kehittämisen työryhmän loppuraportti

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen -työryhmä pureutui vuoden 2018 aikana vapaaehtoistoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Työn keskeiset tulokset esitellään tässä asiakirjassa. Seurakunta on yhteisö. Vapaaehtoistoiminta toteuttaa seurakunnan yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoistoiminta edistää seurakunnan perustehtävän toteutumista, ihmisten auttamista, osallisuutta ja uskon todeksi elämistä. Sillä on tärkeä rooli, kun työntekijäkeskeistä toimintakulttuuria muutetaan kohti yhteisö- ja seurakuntalaislähtöisyyttä. Tavoitteena on vapaaehtoisten ja työntekijöiden tasavertainen yhteisö. Loppuraportti (evl.fi)

Jokainen on osallinen

Tämä linjaus on tarkoitettu ennen muuta kirkon työntekijöiden apuvälineeksi
seurakunnissa ja hiippakunnissa. Näiden pohjalta eri tahoilla voidaan laatia omat
vapaaehtoistoiminnan ohjelmat ja kehittämissuunnitelmat yhdessä seurakuntalaisten
kanssa. Linjaukset ovat laadittu vuonna 2015. Vapaaehtoisttoiminnan linjaukset 2015 (evl.fi)

Takaisin sivun alkuun