Seksuaalisen häirinnän torjuminen

Kirkon arvojen ja yhteiskunnan lainsäädännön perusteella jokaista ihmistä tulee suojella, kohdella yhdenvertaisesti ja kunnioitten. Kirkon ja seurakuntien tulee olla turvallisia kaikenikäisille ja kaikilla tasoilla: fyysisellä, henkisellä, hengellisellä, sosiaalisella ja seksuaalisella tasolla.

Seksuaalisesti turvallinen seurakunta

Seurakunnan tulee huolehtia kaikkien seurakunnan toimintaan osallistuvien turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Kirkko on laatinut Turvallinen seurakunta -asiakirja, joka ohjeistaa ja velvoittaa niin seurakuntalaisia, vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä kuin työntekijöitäkin. 

Arkkipiispan viesti seurakuntien luottamushenkilöille, työntekijöille ja seurakuntalaisille.

Arkkipiispa Tapio Luoma: Turvallisemman kirkon rakennamme yhdessä luottamushenkilöinä, työyhteisöinä ja seurakuntalaisina
Ajankohtaista
  • Ke 17.1.2024 klo 14.30-15.30 Keskusteluryhmä (Teams) häirintää kohdanneille. Mukana Maria Sten ja Liisa Välilä. Linkki Teamsiin
  • MATERIAALIT AIEMMISTA KOULUTUKSISTA:  “Kasvurauha/ Ro att växa – turvallisempi seurakunta lapsen ja nuoren kasvua tukemassa” Ekumeeninen hybridiseminaari, jonka pohjana “Väkivallaton lapsuus uskonyhteisössä” – ohjelma (STM, THL) Miten ehkäisemme seurakunnissa ja kirkoissa lapsiin suuntautuvaa henkistä, hengellistä tai fyysistä väkivaltaa tai kaltoinkohtelua. Millaiset jäljet väkivalta jättää lapsen ja nuoren kasvuprosessiin? Mukana asiantuntijat: oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo, TtM kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti, ratkaisukeskeinen terapeutti, vapaa toimittaja Janne Villa, pastori, seksuaaliterapeutti, väitöskirjatutkija, Pia Rendic ja TM, mediateologi Mikael Elmolhoda. Materiaalit: Kasvurauha – evl.fi
  • Uusi seksuaalirikoslaki: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6eb27DpvbbyZMz3qF6pBELdyfXHNNSXj
  • Vaikuttavaa kriisiviestintää, kirkon viestintäjohtaja Eevu Heikura.  Vaikuttavaa kriisiviestintää – YouTube
  • Uusi seksuaalirikoslaki ja seurakunnan toiminta 14.2.2023 ja materiaalit. Mitä seurakunnassa, työyhteisössä ja toiminnassa on otettava huomioon, kun uusi seksuaalirikoslaki astui voimaan 2023. Aiheesta keskustelemassa Jarmo Kokkonen, Satu Huttunen ja Liisa Välilä.
  • Uusi seksuaalirikoslaki ja seurakuntien kysymykset, poliisi Saara Asmundela vastaa kysymyksiin – YouTube ti 28.3. 2023 Uudistettu seksuaalirikoslaki ja sen vaikutukset seurakunnan toimintaan. Rikoskomisario, rikostutkija Saara Asmundela, Keski-Suomen poliisilaitos. 

Mitä on seksuaalinen häirintä, sen syyt ja vaikutukset? Ajankohtaisvideot

Seksuaaliterapeutti, pastori, väitöskirjatutkija, toimittaja Pia Rendic

Video 1: Mitä on seksuaalinen häirintä?

Video 2: Seksuaalisen häirinnän taustasyyt

Video 3: Seksuaalisen häirinnän vaikutukset

Video 4: Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy ja häirintään puuttuminen seurakunnissa

Kohtaatko työssäsi häirintää?

Oletko saanut puheluja, sähköpostia tai yhteydenottoja, josta et ole tiennyt mitä ajatella ja mitä niiden takana voisi olla? Tai oletko kohdannut häirintää työssäsi tai työyhteisössäsi? Meitä on monia, joilla on ollut vastaavia kokemuksia. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin tällaisten kokemusten kanssa, ei edes silloin, vaikka asiaa on esitetty ”sielunhoidollisena keskusteluna.” 

Voit olla yhteydessä hiippakuntasi häirintäyhdyshenkilöihin, jotka kuuntelevat, tukevat ja pohtivat kokemaasi kanssasi. Yhteystiedot ovat alla.

Turvallinen seurakunta

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014 vp): ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” 

Kirkko on liittynyt myös Luterilaisen Maailmanliiton linjaukseen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta ja kunnioittamisesta. Linjauksessa oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus liittyvät oleellisesti yhteen; epäoikeudenmukaisuus ei ole Jumalan tahdon mukaista. Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa kirkossa jokaisen ihmisen yhtäläisiä oikeuksia, tasavertaisia mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä. Tasa-arvotyössä sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Asiakirja

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä ja siihen puuttuminen

Kirkossa emme hyväksy minkäänlaista seksuaalista tai sukupuolista häirintää.

Seurakunnan toiminnan tulee olla kaikille turvallista ja tämä edellyttää häirinnän nollatoleranssia.   Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tällaisella käytöksellä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, kaksimieliset vitsit sekä kehoa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset; seksuaalisesti värittyneet aineistot, kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot; fyysinen koskettelu, sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset tai ääritilanteessa seksuaalinen väkivalta.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi alentava, halventava, pilkkaava tai kielteinen puhe toisen sukupuolesta sekä epätasa-arvoinen kohtelu. 

Kirkon toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän ilmetessä

Kaikkiin häirintään, epäasiallisiin tilanteisiin, ylilyönteihin ja väärinkäytöksiin pitää yhteisössä puuttua välittömästi. Kirkossa on nollatoleranssi häirintää kohtaan. 

Häirintää kokeneella on aina oikeus asian käsittelyyn ja henkiseen tukeen. Myös silloin, jos tapahtuneesta on kulunut aikaa, puhuminen auttaa. 

Toimintaohjeet häirinnän tai väkivallan ilmetessä on määritelty jokaisessa hiippakunnassa ja niitä voidaan täsmentää myös seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä.

Jos tunnistat, että seurakunnan toiminnassa tai tehtävissä sinun rajojasi on rikottu tai olet kohdannut sukupuolista tai seksuaalista häirintää, on tärkeää, että saat nopeasti apua ja tukea. Ole yhteydessä seurakunnan esihenkilöihin, terveydenhuollon ammattilaisiin, poliisiin ja luotettaviin läheisiisi. Kirkon toiminnan yhteydessä tapahtuneissa häirintätapauksisa saat tukea hiippakunnan häirintäyhdyshenkilöiltä (nimet alla) ja hiippakunnastasi. Ota rohkeasti yhteyttä. 

Apu- ja tukipalveluita lapsille ja aikuisille • Pelastakaa Lapset ry

Etusivu – Rikosuhripäivystys (riku.fi)

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva härintä työpaikalla – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Uusi opas: Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä – Työturvallisuuskeskus (turvallisuuskumppani.fi)

Haluatko liittyä seksuaalisen häirinnän ehkäisemisen postituslistalle?

Lisää yhteystietosi.

Kirkon koulutetut häirintäyhdyshenkilöt

Ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihin. Voit olla yhteydessä myös muihin kuin oman hiippakuntasi ja alueesi häirintäyhdyshenkilöön:

Espoo:

Sirpa Tirri, asiantuntija, sirpa.tirri@evl.fi p. 050 431 4049
Aappo Laitinen, lakimiesasessori, aappo.laitinen@evl.fi p. 050 348 4183

Helsinki:

Satu Huttunen, piispan erityisavustaja, satu.huttunen@evl.fi p.040 551 5851
Antti Luoma, notaari, antti.luoma@evl.fi p.040 8252 596
 

Kuopio:

Kati Häkkinen, perheneuvoja, kati.hakkinen@evl.fi p. 040 484 8476
Risto Voutilainen, kirkkoherra, risto.voutilainen@evl.fi p. 040 484 8318

Lapua:

​​Merja Kangas, perheneuvoja merja.kangas@evl.fi p. 040 175 8821
Tuomas Hemminki, lakimiesasessori, tuomas.hemminki@evl.fi p. 050 3382570

Mikkeli

Sirkka Laine, perheneuvoja, sirkka.laine@evl.fi p. 040- 714 0560

Ari Riuttaskorpi, sairaalapastori, ari.riuttaskorpi@evl.fi  p. 040 312 6810

Oulu:

Vuokko Laurila, perheneuvoja, vuokko.laurila@evl.fi p. 044 316 1557
Kari Rekilä, diakoniatyöntekijä, kari.rekila@evl.fi p. 050 521 1065
Salla Havukainen-Junno, diakoniatyöntekijä salla.havukainen-junno@evl.fi p.040  574 7132
Seppo Viljamaa, perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja, seppo.viljamaa@evl.fi p.050-3147 464
Juha Rauhala, dekaani, juha.rauhala@evl.fi p.044 7555 556

Porvoo:

Anna Korkman Lopes, perheneuvoja, anna.korkman-lopes@evl.fi p. 09 2340 2554
Leif Westerlund, leifwesterlund2@gmail.com p. 044 357 1750

Tampere:

Airi Raitaranta, asiantuntija, airi.raitaranta@evl.fi, +358 400 910 773
Päivi Stelin-Valkama, perheneuvoja, paivi.stelin-valkama@evl.fi
Sari Paanu, perheneuvoja, sari.paanu@evl.fi p. 040 804 9343

Turku:

Pauliina Järvinen, hiippakuntapastori, pauliina.jarvinen@evl.fi p. 0400 126 515
Heikki Kruus, perheneuvoja, heikki.kruus@evl.fi  p. 0400 309 781
Eija Liimatainen, perheneuvoja eija.liimatainen@evl.fi p. 044 730 9683
Johan Mullo, perheneuvoja, johan.mullo@evl.fi p. 040 341 7465 (ruotsin kieli)
Susa Niinistö, perheneuvoja, susa.niinisto@evl.fi
Ulla Ristolainen, perheneuvoja, ulla.ristolainen@evl.fi p. 044 774 5227 

Kaikkialta Suomesta voit olla yhteydessä myös Kirkkohallituksen asiantuntija Liisa Välilä liisa.valila@evl.fi p. 040- 688 1567 ja Maria Steniin (ruotsin kieli) maria.sten@evl.fi.

Häirinnän ehkäiseminen

asiantuntija

Liisa Välilä

+358406881567

Eteläranta 8
00130, Helsinki

asiantuntija

Maria Sten

+358504086030

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun