Kirkon viestintäohjelma 2023

Kirkon viestintäohjelma pdf-tiedostona

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma 2023 perustuu kirkon Ovet auki – strategiaan. Ohjelma on tarkoitettu jokaisen kirkon toimijan tueksi ja inspiraatioksi viestintään ja vuorovaikutukseen. Viestintäohjelma osoittaa viestinnällistä suuntaa, jotta sanoma Kristuksesta liikkuu siellä, missä ihminen kulkee. Se auttaa näkemään viestinnän kirkon mahdollisuutena olla läsnä ihmisten elämässä.

Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Toteutamme tätä tehtävää viestinnän ja vuorovaikutuksen, kuuntelun ja keskustelun kautta. Kirkon kaikki toiminta – se mitä ja miten toimimme – välittää viestiä. Viestintä ja vuorovaikutus on siis kirkon ydintoimintaa. Samaan aikaan viestinnän tehtävänä on tukea ja tehdä näkyväksi kaikkea kirkon toimintaa.

Hyödynnä tätä ohjelmaa, kun suunnittelette ja linjaatte oman yhteisönne viestintää. Poimi ja kehitä sitä osa-aluetta, joka on teidän yhteisönne vuorovaikutuksen kannalta olennaista.

Viestintäohjelman työstämisessä on hyödynnetty mm. kirkon viestijöille suunnattua Viestinnän ammattilaiset -kyselyä (ProCom 2019), kirkkoherroille suunnattua viestintäkyselyä (Kirkon viestinnän suunta 2019), kolmen Viestinnän ja vuorovaikutuksen pastoraali -kurssin tehtäviä viestintäohjelmasta sekä syksyllä 2020 kirkon viestijöiden parissa toteutettua palvelumuotoilutyöpajaa.

Luonnos on lisäksi ollut useiden eri tahojen kommentoitavana. Kiitos kaikille! Viestintä elää kuitenkin ajassa, joten kutsumme sinut edelleen kehittämään yhteistä viestintää ja mukaan jakamaan parhaita viestinnän ja vuorovaikutuksen käytäntöjä. Lähetä esimerkkejä ja linkkivinkkejä päivitettäväksi viestintäohjelman verkkoversioon.

Kokonaiskirkollisessa viestintäselvityksessä opetellaan parhaillaan kokeilujen kautta, kuinka kirkon eri toimijat voivat tehostaa yhteistä viestintää, välttää päällekkäisyyttä ja saada vaikuttavuutta viestintään entistä vahvemmalla yhteistyöllä ja koordinaatiolla. Viestintäohjelma päivitetään selvityksen valmistuttua.

Takaisin sivun alkuun