Ovet auki – Kirkon strategia 2026

Tervetuloa kirkon strategioiden maailmaan

Kirkon elämä ja toiminta tarvitsevat yhteistä suuntaa. Stragisella suunnittelulla on toiminnan suunnittelua laajempi tarkoitus ja pysyvämpi vaikutus kirkon ja sen seurakuntien toimintaan.

Strateginen työskentely kirkon piirissä on vanha ilmiö: alkukirkon ajoista lähtien kirkon perustehtävää on pyritty toteuttamaan suunnitelmallisesti. Nykyaikaista strategista suunnittelua ja johtamista kehitetään jatkuvasti. Muualta ammennetut sunnittelun ja johtamisen opit on pyritty soveltamaan kirkon toimintatapaan ja sanoittamaan kirkon kielelle sopivasti.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi syyskuussa 2020 kirkon Ovet auki -strategian, joka on voimassa vuoteen 2026.

Takaisin sivun alkuun