Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille

Teemme ja kehitämme entistä enemmän yhdessä. Työstämme yhdessä kirkon yhteisiä sisältöjä ja jaamme sisältöjä yhteiseen käyttöön yhteisillä alustoilla, kuten Kirkon viestijät -Teams-ryhmässä, aineistopankissa ja Lukkarissa:parhaita käytäntöjä,esimerkkejä, malleja, valmiita materiaaleja. Verkostoidumme ja järjestämme yhteisiä koulutuksia ja työpajoja. Ennen kuin teemme, mietimme aina, kenet voisi kutsua yhteiseen työhön. Annamme mahdollisuuksia seurakuntalaisten osaamiselle ja toimimiselle viestinnässä. Opastamme ja valmennamme kiinnostuneita viestimään.

Liitymme kirkon yhteiseen visuaaliseen ilmeeseen ja visuaaliseen kirjastoon (Design system). Yhtenäinen ja yhteinen ilme auttaa ihmisiä hahmottamaan kirkkomme kokonaisuutena ja liittää vieraaltakin kuulostavat nimet Suomen suurimpaan hengelliseen yhteisöön. Yhteisen ilmeen avulla saavutetaan laajempi huomioarvo, kun seurakunnat eivät kilpaile visuaalisesti keskenään. Yhtenäisen ilmeen ansiosta seurakuntalainen tunnistaa myös oman seurakuntansa. Paikallisuus saadaan yhteisessä ilmeessä esiin tietyin elementein, joten sen merkitys ei vähene. Visuaalista kirjastoa, design systemiä, hallinnoi Kirkon viestintä.

[Tähän tulee linkki yhteisen ilmeen materiaaleihin/Design systemiin, joka julkaistaan syksyllä 2024]

Hyödynnämme yhteistyön voimaa. Verkostoidumme paitsi kirkon sisällä myös ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Menemme sinne, missä muutkin seudun toimijat ovat. Etsimme aktiivisesti ja innovatiivisesti uusia media- ja muita kumppaneita ja yhteistyötä.

Toteutamme viestinnässä arjen ekumeniaa ja uskontodialogia. Etsimme ymmärrystä toisella tavalla ajatteleviin kristittyihin ja muiden uskontojen edustajiin myös viestimällä ekumeenisista ja muiden uskontojen edustajien kohtaamisista.

Ekumenia arjessa ja kansainvälisesti – evl.fi

Uskontodialogi – evl.fi

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (ekumenia.fi)

Takaisin sivun alkuun