Kirkon keskusrahaston talous

Kirkon keskusrahasto on kirkon yhteinen rahasto, jonka varoja käytetään keskusrahaston talousarvion mukaisesti (Kirkkolaki 5 luku, 9 § (652/2023))

  1. taloudellisesti heikossa asemassa olevien seurakuntien ja seurakuntayhtymien tukemiseen sekä seurakuntien yhteistoiminnan ja seurakuntarakenteen kehittämiseen;
  2. hautaustoimesta, väestökirjanpidosta sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvistä tehtävistä seurakunnille ja seurakuntayhtymille aiheutuvien kustannusten rahoittamiseen;
  3. hiippakuntien ja kirkon keskushallinnon menoihin;
  4. kirkon yhteisiin tarkoituksiin sekä muiden lakiin ja sitoumuksiin perustuvien kirkon menojen suorittamiseen.

Kirkon keskusrahaston taloutta voidaan tarkastella Kirkon keskusrahastomaksuilla, palvelumaksuilla ja valtion rahoituksella rahoitettavan toiminnan kautta. Kirkon keskusrahaston talouteen kuuluvat Kirkkohallitus, hiippakunnat ja Kirkon palvelukeskus.

Takaisin sivun alkuun