Rippikoulukysely

Rippikoululaisten valtakunnallinen itsearviointikysely on ollut käytössä vuodesta 2019

Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017:n mukaan rippikoulun valtakunnallista kehittämistä ja arviointia varten kerätään tilasto- ja tutkimustietoa sekä palautetta rippikoululaisilta itseltään valtakunnallisen arviointijärjestelmän kautta. Sama tieto palvelee myös paikallista kehittämistä. Kyselyn tekijä on Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikkö.

Kyselylomakkeella on väittämiä, joita arvioidaan asteikolla 1–7 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). Lisäksi mukana on taustakysymyksiä ja vuosittain vaihtuvia kysymyksiä. Kysymykset on laadittu Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017:n tavoitteiden mukaisesti yhdessä tutkijoiden ja rippikoulun työntekijöiden kanssa. Ohjeistuksessa on tärkeää kertoa nuorille ja heidän huoltajilleen, että kyselyn tuloksia hyödynnetään rippikoulun valtakunnallisessa ja paikallisessa kehittämisessä. Kyselyyn vastataan nimettömästi, jolloin tietosuoja säilyy. Lomakkeen käyttö on varsin helppoa ja toimii mobiililaitteilla.

Itsearviointilomakkeen täyttöön kannattaa varata yhteinen aika, jolloin kaikki käyvät vastaamassa lomakkeen väittämiin. Pääsääntöisesti ryhmät ovat vastanneet kyselyyn joko intensiivijakson viimeisenä päivänä tai konfirmaatioharjoitusten yhteydessä. Rippikoulun ohjaajat voivat jakaa nuorille artikkelin lopussa olevan linkin.

Katso tästä itsearviointikyselyn julkinen yhteenveto vuodelta 2022 (pdf)

Ysi miikka

Rippikoululaiset antoivat rippikoulun yleisarvosanaksi kiitettävän 9–

Työntekijä, pääset itsearviointikyselyn tuloksiin Sakastissa

Rippikoululaisten itsearvioinnin tulokset – (Sakasti.fi)

Valtakunnalliset tulokset sekä seurakunta-kohtaiset yhteenvedot on koottu Tableau-taulukkoon Sakastin rippikouluosioon, jossa on linkit eri vuosien kyselytuloksiin. Taulukon ohjeet ovat Sakastissa. Taulukosta näkyy myös ryhmäkohtainen yhteenveto, jos seurakunnan rippikouluvastaava on syöttänyt ryhmien nimet on Sakastissa olevan linkin kautta määräaikaan mennessä.

Kevään 2024 itsearviointikyselyyn pääset näistä linkeistä

Kyselylomakkeen linkki

Jos lyhytosoite ei toimi, tässä on kyselylomakkeen varsinainen osoite.

QR-koodi

Ilmoita vuoden 2024 rippikouluryhmien nimet viimeistään 31.5.2024

Ilmoita seurakuntasi vuoden 2024 rippikouluryhmien nimet Sakastissa olevan linkin kautta viimeistään 31.5.2024, niin saat itsarviointikyselystä ryhmäkohtaisen yhteenvedon. Jos et ilmoita, saat kuitenkin seurakuntakohtaisen yhteenvedon. Huom! Vain yksi lomakevastaus per seurakunta. 

Jos haluat korjata/täydentää jo ilmoittamiasi ryhmätietoja rippikoulun itsearviointikyselyä 2024 varten, täytä lomake uudelleen eli ilmoita ajan tasainen ja täydellinen ryhmälista lomakkeella uudestaan. Viimeisin ilmoitus otetaan huomioon. (Älä siis lähetä uudestaan vain puuttuvia tai muuttuneita ryhmänimiä – vaan koko oikea lista!)

Rippikoulun Sakasti.fi

Takaisin sivun alkuun