Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus, 45 op

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus auttaa kehittymään uusiutumis- ja kehitystyön ammattilaiseksi ja antaa valmiudet toimia konsulttina kirkollisten organisaatioiden erilaisissa kehittämishankkeissa.

Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus soveltuu kirkon työnohjaajille ja vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet vähintään Kirjo II, Johtajana kirkossa tai muun vastaavan tasoisen johtamiskoulutuksen.

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus, 45 op, valmistaa uusiutumis- ja kehittämistyön ammattilaisia, konsultteja. He ymmärtävät organisaatioiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia ja kulttuurisia systeemejä sekä kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • hallitsee konsultointityön ja konsultoivan työotteen osana omaa ammatillista identiteettiään ja erityisosaamistaan
  • tunnistaa ja jäsentää organisaation tilanteen ja arvioi konsultoinnin edellytykset ja lähtökohdat sekä johdon että henkilöstön näkökulmista
  • kehittää yhdessä organisaation johdon ja henkilöstön kanssa sen toimintaa ennakoiden tulevaisuuden haasteita
  • soveltaa monipuolisesti konsultatiivisen työotteen erilaisia viitekehyksiä sekä käyttää ja kehittää lähestymistapoja ja menetelmiä strategisesti tarkoituksenmukaisella tavalla
  • osaa konsultoida sekä rakennemuutosprosesseja, kriisiytyneitä työyhteisöjä että tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia hakevia organisaatioita
  • tunnistaa, hyödyntää ja kehittää konsultoitavan organisaation verkostoja ja niiden erilaisia osaamisresursseja
  • toimii asiantuntijana kirkon työyhteisöjen, johdon sekä tuomiokapitulien kehittämistyössä ja muutosprosesseissa.
Takaisin sivun alkuun