Aikaisemmin palkitut

Kirkon tasa-arvo- ja yhdenverataisuuspalkinto 2022 Irja Askolalle

Vuonna 2022 Kirkkohallitus myönsi kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon emeritapiispa Irja Askolalle

Palkintoperusteissa korostettiin erityisesti Irja Askolan työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen koko työuransa ajan. Hän on rohkeasti puhunut ja toiminut niiden puolesta, jotka eniten kärsivät. Hänen koko elämäntyönsä on edistänyt inhimillisyyttä ja ihmisen arvon kunnioittamista. Hän on etsinyt työssään diplomaattista tietä korostaen dialogisuutta, erilaisuuden hyväksyntää ja yhdenvertaisuutta. Irja Askolan toiminta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä on ollut paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti merkittävää.

Kirkon tasa-arvopalkinto 2020

Vuoden 2020 tasa-arvopalkinto myönnettiin kirjalle Taantuvan tasa-arvon kirkko ja sen kirjoittajille. Arkkipiispa Tapio Luoma jakoi tasa-arvopalkinnon 22.9.2020. Palkinnosta päätti kirkkohallituksen täysistunto.. 

Taantuvan tasa-arvon kirkko julkaisiin keväällä 2019. Kirjan kirjoittajat ovat Anni Tsokkinen, Aino-Maija ElonheimoOuti ElonheimoSaara HuhananttiHelena KauppilaTiina KristofferssonMinna MannertSelja PurovaaraSalla RantaTeemu RatinenEeva-Kaisa RossiSatu SaarinenHenna Salo ja Päivi Vähäkangas.

Taantuvan tasa-arvon kirkko on kirjoituskokoelma tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Palkintoperusteissa nähtiin tärkeäksi toiminta ja tulevaisuuteen suuntaavat käytänteet sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Teoksessa nimetään erilaisia käytännön toimia, joilla tasa-arvoa voidaan edistää ja näin rakentaa kirkon yhtenäisyyttä. Kirja on myös motivoinut laajempaakin julkista keskustelua tasa-arvosta kirkossa.

”Taantuvan tasa-arvon kirkko on sekä kirkkoa haastava että myös kirkon uudistusta etsivä moniääninen teos. Se ei naulaa viimeistä sanaa asioihin vaan nostaa esiin myös kiperiä kysymyksiä. Kirja antaa äänen monien kokemukselle ja myös vaietuille asioille”, Kirkkohallituksen  jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön johtaja Kari Latvus kertoi palkintoperusteista. ”On toivon merkki kirkossa, kun voimme tunnistaa kipupisteet, emme hyssyttele niitä liiaksi ja otamme koetun elämän todesta.”

Palkintorahoilla tuetaan Sateenkaariyhdistys Malkusta ja Kirkon Ulkomaanavun Nepalin hanketta

Palkinnon saajat saivat rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi itse valitsemaansa kohteeseen tasa-arvotyössä. ”Haluamme lahjoittaa palkintorahat työhön, jossa toteutuu yksi palkinnon myöntämisen keskeisistä perusteista: ’erityisesti niiden tukeminen, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista’”, kertoo Anni Tsokkinen. ”Me kirjoittajat pidämme myös tärkeänä palkinnon kohdentamista sekä kotimaiseen että kansainväliseen tasa-arvotyöhön. Rahat lahjoitetaan Sateenkaariyhdistys Malkukselle sekä Kirkon Ulkomaanavun hankkeelle Nepalissa.”

Nepalin hankkeen kohderyhmänä ovat etnisiin vähemmistöihin sekä muihin syrjittyihin ryhmiin kuuluvat, kuten sukupuolistuneen väkivallan uhreiksi joutuneet naiset, alaikäiset tytöt, vammaiset sekä naimattomat naiset. Hanke edistää vähemmistöryhmien toimeentulomahdollisuuksia sekä tasa-arvon toteutumista esimerkiksi erilaisten koulutusten ja tapahtumien kautta.

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia.

Kirkon tasa-arvopalkinto 2018 tuomiorovasti Satu Saariselle

Arkkipiispa Kari Mäkinen jakoi tiistaina 22.5.2018 Kirkon ensimmäisen tasa-arvopalkinnon Oulun tuomiorovasti Satu Saariselle. Palkinnosta päätti kirkkohallituksen täysistunto.

Arkkipiispa Kari Mäkinen jakoi tiistaina 22.5.2018 Kirkon ensimmäisen tasa-arvopalkinnon Oulun tuomiorovasti Satu Saariselle. Palkinnosta päätti kirkkohallituksen täysistunto.

Palkintoperusteissa korostettiin erityisesti tuomiorovasti Saarisen työtä sukupuolten tasa-arvon edistämisen hyväksi.

”Satu Saarinen on tutkinut väitöskirjassaan naisten asemaa kirkossa ja rohkeasti puolustanut sukupuolten tasa-arvoa käytännön työssä. Saarisen valinta istuu hyvin vuoteen 2018, jolloin on kulunut 30 vuotta pappisviran avaamisesta naisille. Saarinen on nuori kirkon johtaja alueella, joka on perinteisesti ollut miesjohtajien aluetta”, kirkkohallituksen johtava asiantuntija Kari Latvus kertoi palkintoperusteista.

Palkinnon saaja sai rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi itse valitsemaansa kohteeseen tasa-arvotyössä. Tuomiorovasti Saarinen aikoo kohdistaa palkintorahat Vuolle Setlementin Oulun Tyttöjen ja Poikien talojen seksuaalikasvatustyöhön.

”Tasa-arvoon, tasavertaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat minulle tärkeitä ja olen onnekas, kun olen voinut työni, tutkimukseni sekä vapaaehtoistoiminnan kautta pitää esillä näitä teemoja ja tehdä myös omalta osaltani työtä tasa-arvon toteutumisen eteen. Pohjois-Pohjanmaalla on tähän työhön aivan erityinen alueellinen tarve. Muun muassa kouluterveyskyselyissä ja Tyttöjen talojen tekemässä kartoituksessa on noussut esiin seksuaalisuutta rikkovien väkivallan tekojen yleisyys kaikkien sukupuolten kohdalla. Rikkoutumaton kasvurauha seksuaaliterveyden alueella on hyvän elämän ja tasapainoisen aikuisuuden pohja”, Saarinen sanoi.

Takaisin sivun alkuun