Kirkon henkinen ja hengellinen tuki hoivalaitoksessa

Hoivalaitoksessa asuva henkilö ja hänen läheisensä voivat saada tukea kirkon työntekijöiltä. Kirkon työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset vierailevat hoivalaitoksissa tapaamassa yksittäisiä asukkaita ja heidän läheisiään. Hoivalaitoksessa voidaan toteuttaa myös kirkkovuoteen liittyvä hartaus tai musiikkitilaisuus.

Kirkon työ hoivalaitoksissa perustuu hyvinvointialueen ja seurakunnan/ seurakuntien väliseen sopimukseen. Yhteistyössä hoivalaitoksen edustajien kanssa sovitaan siitä, miten toimitaan. Kirkon työntekijät ottavat huomioon asukkaiden erityistarpeet ja hoivayhteisön päivärutiinit sekä toimintaympäristöön liittyvät asiat. Seurakunnissa pyritään siihen, että asukkaiden luona vierailee ja yhteistyöstä hoivalaitoksen kanssa vastaa sama työntekijä. Erityisesti ikääntyneiden kohdalla tuttuus ja jatkuvuus ovat tärkeitä. Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot saa hoivalaitoksen henkilökunnalta tai ottamalla yhteyttä siihen seurakuntaan, jonka alueella hoivalaitos sijaitsee. 

Käytännön näkökulmia seurakunnan työntekijän tapaamiseen hoivalaitoksessa

Kun asukas tai hänen läheisensä haluavat tavata kirkon työntekijän, on käytännön järjestelyistä tärkeä sopia hoivalaitoksen henkilökunnan kanssa. Heiltä voi varmistaa, että ajankohta on sopiva, eikä asukkaalla ole muuta toimintaa samaan aikaan. Asukkaan vireystila ja vointi vaikuttavat tapaamiseen. Keskustelu pyritään järjestämään rauhallisessa tilassa, jossa asukkaan yksityisyydensuoja on turvattu. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 

Hoivalaitoksessa voidaan järjestää myös kaikille yhteinen tilaisuus. Esimerkiksi Pääsiäisen aikaan ehtoollishartaus tai jouluna aattohartaus. Tilaisuuksissa musiikki on tärkeää. Seurakunnan työntekijä huolehtii siitä, että virret tai laulut ovat tuttuja. Usein mukana on seurakunnan kanttori tai lauluryhmä. Toisinaan myös kuoro. 

Hartaushetkessä huomioidaan asukkaiden jaksaminen. Tilaisuudessa kokemus yhteydestä ja Pyhästä voi syntyä symbolien, laulujen ja musiikin, rukouksen tai kosketuksen keinoin paremmin, kuin sanojen kautta. Työntekijä kiinnittää huomiota myös selkeyteen. Monet käyttävät selkokieltä.

Halutessaan asukas voi saada ehtoollista. Ehtoollinen voi olla osa hartaushetkeä tai sen voi saada yksityisesti, omassa huoneessa. Ehtoolliseen voivat osallistua myös asukkaan läheiset ja henkilökunta. Yhteisessä ehtoollishetkessä on käytössä erilliset pikarit ja usein gluteeniton, kaikille sopiva ehtoollisleipä. 

Takaisin sivun alkuun