Sukupuolisensitiivisyys

Sensitiivisyys merkitsee herkkyyttä. Sukupuolisensitiivisyys on herkkyyttä tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen erilaisia merkityksiä ja vaikutuksia. Nämä vaihtelevat ajan, paikan, tilanteen ja kulttuurin mukaan. Joskus sukupuolella on paljon väliä, usein ihmisenä olemisen muut ulottuvuudet ovat tärkeämpiä. Sukupuolisensitiivisyydessä ei ole kyse sukupuolierojen häivyttämisestä, kieltämisestä tai pyrkimisestä sellaiseen neutraliteettiin, jossa sukupuolella ei olisi mitään merkitystä.

Sukupuoli ei ennalta määrittele sitä, millaisia olemme yksilöinä tai millaisiksi voimme tulla. Sukupuolisensitiivisessä toiminnassa halutaan kohdata toinen ihminen omana itsenään, ei stereotyyppisenä sukupuolensa edustajana. Sensitiivisyys on myös valppautta tarkastella kriittisesti omia arvojaan, käsityksiään ja toiminta tapojaan. Siksi usein puhutaan myös sukupuolitietoisesta toiminnasta.

Hyvänä ohjeena lasten ja nuorten kanssa toimittaessa voidaan pitää sitä, että tarjotaan sekä yhteistä että eriytettyä toimintaa, jota suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa ja heidän osallisuuttaan vahvistaen. Käytännön toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sukupuolisensitiivisyys toteutuu toiminnan tietoista tarkoituksenmukaisuutta ja tavoitteellisuutta vahvistamalla. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa pyritään pois sukupuolirajoittuneisuudesta: ei ole tyttöjen ja poikien leikkejä, vaan luovuudelle annetaan tilaa. Valitaan kirjoja, joissa sukupuoliroolit sekoittuvat. Ei ole estettä vaikkapa sille, että poika esittää Mariaa ja tyttö Jeesusta.

On sukupuolisensitiivisyyttä kiinnittää huomiota myös siihen, miten puhutaan: Onko puhetapa luokittelevaa, rajaavaa ja määrittelevää, vai antaako se tilaa ihmisten olla yksilöitä, omanlaisiaan persoonia ja sukupuolensa edustajia kukin omalla tavallaan? Seurakunnassa ei haluta sulkea ketään ulkopuolelle.

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus

Takaisin sivun alkuun