Järjestyksenvalvonta

Tapahtuman järjestyksenvalvonta ja sen suunnittelu ovat tärkeä osa tapahtumaturvallisuutta. Turvallisuuden kannalta olennaisessa asemassa ovat järjestyksenvalvojat. Heidän tarkoituksenaan on ylläpitää järjestystä, ennaltaehkäistä ja selvittää tapahtuman häiriö- ja vaaratilanteita. Tapahtumaan, joka on määritelty yleisötilaisuudeksi, tulee pääsääntöisesti järjestää järjestyksenvalvonta.

Tapahtuman luonne ja tapahtuma-alueen suuruus vaikuttavat tarvittavien järjestyksenvalvojien määrään. Esimerkiksi lasten päivätapahtuma, konsertti sisätiloissa ja ulkoilmafestivaali ovat luonteeltaan niin erilaisia tapahtumia, että niiden tarpeet järjestyksenvalvonnalle poikkeavat toisistaan merkittävästi. Poliisin tehtävänä on määrittää tapahtuman järjestyksenvalvonnan tarve ja järjestyksenvalvojien määrä.

Mikäli tapahtuma on maksullinen ja siihen osallistuu paljon ihmisiä, on järjestyksenvalvonta tarpeellista järjestää. Nyrkkisääntönä on 1/100, eli yksi koulutettu järjestyksenvalvoja sataa tapahtuman osallistujaa kohti.

Järjestyksenvalvojat tulee ilmoittaa järjestyksenvalvontasuunnitelmassa osana turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa, joka tehdään yleisötilaisuusilmoituksen yhteydessä. Suunnitelmaan tulee sisällyttää järjestyksenvalvojien tarve ja määrä. Tämän lisäksi tulee selvittää, missä heitä tarvitaan eli kuinka heidät sijoitetaan alueella; valvontaa vaativia alueita ovat usein esiintymislava ja sen lähiympäristö, mahdollinen anniskelualue, sisäänkäynti sekä narikka. Lisäksi tapahtuman ohjelmisto tulee ottaa huomioon suunnitelmassa. Esimerkiksi pääesiintyjän esiintyessä ihmismassaa on lavan läheisyydessä paljon, jolloin erityisesti sinne tulee asettaa valvojia. Järjestyksenvalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi järjestyksenvalvojien nimet, henkilötunnukset ja järjestyksenvalvojakorttien numerot. Järjestyksenvalvojakortin saa poliisilta suorittamalla järjestyksenvalvonnan peruskoulutuksen, jonka kesto on vähintään 40 tuntia. Koulutuksia järjestävät useat oppilaitokset ja yksityiset turvallisuusalan yritykset.

Tapahtumaan on myös mahdollista hakea ns. tilapäisiä järjestyksenvalvojia, joilla ei ole jv-korttia. Tilapäisellä valvojalla on rajoitetut oikeudet ja heidän rinnallaan tapahtumassa tulee toimia koulutettuja järjestyksenvalvojia. Seurakunnan tulee huolehtia kouluttamalla ja perehdyttämällä, että tilapäisillä valvojilla on valmiudet toimia yleisötilaisuuksien soveltuvissa järjestyksenvalvontatehtävissä.

Järjestyksenvalvonnan koulutuksen voi sisällyttää seurakunnan työntekijöille mahdollistettuihin ammattitaitoa lisääviin ja ylläpitäviin koulutuksiin. Järjestyksenvalvontapalveluja on mahdollista ostaa myös alan yksityisiltä yrityksiltä. Palveluntarjoaja suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman turvallisuuden alusta loppuun asti, aina suunnitelmista järjestyksenvalvojiin. Ostopalvelun kautta tapahtuman järjestäjällä on yksi huoli vähemmän, jättäessään turvallisuusasiat asiantuntijoiden hoidettavaksi.

Takaisin sivun alkuun