Toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa

Hätäensiapu

1.Arvioi tilanne

 • mitä on tapahtunut
 • autettavien määrä ja avun tarve
 • auttajien määrä
 • käytettävissä oleva välineistö
 • avun kiireellisyys ja avun tarve

2. Pelasta

 • pelasta ensiksi hengenvaarassa olevat
 • siirrä potilas lähimpään turvalliseen paikkaan
 • älä vaaranna omaa ja muiden henkeä
 • lähesty vaarallista kohdetta harkiten

3. Estä lisäonnettomuudet

 • selvitä lisäonnettomuuden vaara ja onnettomuuspaikka on selvästi merkitty

4. Anna hätäensiapu

 • aloita hätäensiapu välittömästi ja jatka kunnes ammattiapu saapuu paikalle
 • muiden vammojen hoito vasta hätäensiavun jälkeen

5. Tee hätäilmoitus

 • tee hätäilmoitus lisäavun saamiseksi, soita 112
 • kerro ensin, mitä on tapahtunut ja missä
 • vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
 • toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaisesti
 • lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

Hätänumero 112 on voimassa koko maassa. Hätänumero on maksuton, ja se valitaan matkapuhelimesta ilman suuntanumeroa. Soittaminen hätänumeroon onnistuu myös ilman PIN koodia.

Hätänumeroon 112 soittaminen

Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Näin päivystäjä saa tärkeää tietoa ilman välikäsiä ja pystyy paremmin määrittelemään, millaista apua pitää lähettää.

 • Kerro, mitä on tapahtunut.
 • Kerro tarkka osoite ja kunta. Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useampikin sama osoite. On tärkeää kertoa myös kunnan nimi, jotta apu saadaan perille oikeaan paikkaan. Älypuhelimiin voi ladata hätäpuhelinpalvelun, joka mahdollistaa hätäpuhelun aikaisen paikannuksen.
 • Vastaa kysymyksiin. Päivystäjä esittää kysymyksiä, jotta voisi arvioida, millaista ja kuinka kiireellistä apua tarvitaan. Hän hälyttää tarvittaessa apua jo kesken puhelun, joten kysely ei hidasta avun paikalle tuloa.
 • Toimi annettujen ohjeiden mukaan. On tärkeää noudattaa päivystäjän antamia ohjeita. Oikea toimintahätätilanteen ensihetkinä vaikuttaa usein hyvinkin merkittävästi esimerkiksi onnettomuuden uhrin paranemiseen tai jopa säilymiseen hengissä.
 • Sulje puhelin vasta, kun olet saanut siihen luvan.

Hätäkeskuslaitos – Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos (112.fi)

Hätämerkkejä

Kun tarvitaan apua, mikä tahansa huomion kiinnittävä toiminta on sopiva hätämerkki, esim.:

 • Apua-huuto
 • punainen kolmio maantiellä
 • kolme nuotiota kolmiossa
 • liekkien näyttäminen aluksella
 • punainen raketti
 • MAYDAY, radiopuhelimella, toistetaan vähintään kolme kertaa
 • SOSmerkki (valona tai äänenä)

Ensiapu

Retken tai leirinjohtajan yhtenä pätevyysvaatimuksena ovat näissä turvallisuusohjeissa mainitut ensiaputaidot. Tapaturman ja onnettomuuden sattuessa auttajan on säilytettävä malttinsa. Auttamiskyky säilyy, kun ensiaputaidot ovat selkäytimessä. Taidot ruostuvat, joten niitä on harjoiteltava. Ilman kertauskurssia ensiapukurssikin vanhenee kolmessa vuodessa.

Ensiapuharjoituksia on hyvä sisällyttää esimerkiksi seurakunnan kokouksien ohjelmistoon. Ensiaputaitoja ei opi pelkästään lukemalla – on myös harjoiteltava. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin (SPR) kurssit ovat hyvä paikka harjoitteluun.

Ensiavun muistilista

 • Leirillä on aina oltava yksi nimetty henkilö, joka vastaa ensiavusta.
 • Muiden ohjaajien tulee olla ensiaputaitoisia.
 • Ensiapulaukun sisältö on säännöllisesti tarkistettava ja uusittava. Sen sisältöä on myös osattava käyttää.
 • Vanhentuneet lääkkeet viedään apteekkiin hävitettäväksi.
 • Ennaltaehkäisyä on myös hyvästä hygieniasta huolehtiminen.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kysytään, onko heillä jotain erityistä huomioon otettavaa, kuten terveydentila, allergiat, erityisruokavalio ja lääkitys.

Tulipalo

Havaitessasi alkavan palon:

 1. Pelasta vaarassa oleva/olevat palotilasta esim. huoneesta ja sulje heti palotilan ovi perässäsi.
 2. Soita 112 ja ilmoita palosta. Anna tarkka osoite. Älypuhelimeen ladattu hätäpuhelupalvelu on tässäkin hyödyllinen.
 3. Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut siihen luvan hätäkeskuspäivystäjältä.
 4. Vie palo-osastossa olevat henkilöt lähimmälle poistumistieovelle, tarkista ettei mm. asiakas-WC:hen ole jäänyt ketään.
 5. Jokainen työntekijä vastaa siitä, että oma huone jää tyhjäksi.
 6. Ilmoita huutamalla muille palo-osastossa oleville alkaneesta palosta ja käske poistumaan kokoontumispaikalle ja lähtiessä sulkemaan työhuoneen ovi.
 7. Tee sammutusyritys palotilaan alkusammuttimella, jos se on mahdollista omaa henkeäsi vaarantamatta (riittävästi vapaa palokaasuista)
 8. Ilmoita muille rakennuksissa oleville heti palosta ja käske poistumaan valitulle kokoontumispaikalle (palokaasuista vapaa)
 9. Älä käytä hissiä.
 10. Kokoontumispaikalla esimiesaseman omaava henkilö huolehtii siitä, että tilanteessa olleiden fyysinen ja psyykkinen kunto tarkistetaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tässä käytetään apuna paikalle tullutta sairaankuljetushenkilöstöä.
 11. Mene opastamaan (tai anna tehtäväksi) palokunta paikalle ja varaudu antamaan tilanneselvitys ja kerro erityisesti, onko palotilaan jäänyt henkilöitä.
 12. Paloviranomainen ottaa johtovastuun paikalle tultuaan, ja heidän ohjeitaan tulee noudattaa.
Takaisin sivun alkuun